Dátová kvalita (Data Quality)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe5.4.2019KPMG / 321_2018
Pracovné verzie dokumentov Dátovej Kancelárie (Data Office draft documents)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Podpora realizácie merania dátovej kvality - Štatistiky dátovej kvality vo verejnej správe8.7.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Podpora realizácie merania dátovej kvality - Výpočet KPI dátovej kvality pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy8.7.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Overenie riešenia služby Moje dáta8.7.2019Alistiq, s.r.o. / 334_2018
Vytvorenie centrálneho logického modelu referenčných údajov

Vytvorenie centrálneho logického modulu referenčných údajov_MZP

16.7.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Príloha 1 - Model dátových entít-ArchiMate20.5.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Príloha 2 - Zoznam dátových entít20.5.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Vypracovanie plánu vyhlasovania nových referenčných údajov a základných číselníkov - predstavenie plánu3.7.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Príloha 1 - Plán vyhlasovania referenčných údajov3.7.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Príloha 2 - Vypracovanie plánu vyhlasovania nových referenčných údajov a základných číselníkov3.7.2019fixYDM s.r.o. / 302_2018
Postup pripojenia OVM - Poskytovateľ do IS CSRU v3
Ako zlepšiť kvalitu údajov (výstup č.3)19.8.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Zoznam konkrétnych odporúčaní (výstup č.3)19.8.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Dataset parametrov dátovej kvality vo verejnej správe vo formáte otvorených dát (výstup č.4)19.8.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Prezentácia prvého komplexného merania dátovej kvality vo verejnej správe (výstup č.4)19.8.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018
Prezentácia merania dátovej kvality - web (výstup č.4)19.8.2019KPMG, Slovensko Advisory, k.s. / 321_2018