ŠTATISTIKA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB (VÝSTUPOV) z IS IOM
od 1.1.2016 do 1.11.2020

ZADANIE PRE IOM (MFSR)

 
PREHĽAD CELKOVÝCH NÁKLADOV A HODNOTA JEDNEJ SLUŽBY Z IS IOM

wdt_ID CENA JEDNEJ SLUŽBY POSKYTNUTEJ Z NÁRODNÉHO IS IOM CELKOVÁ CENA S DPH CELKOVÝ POČET SLUŽIEB (VÝSTUPOV) Z NÁRODNÉHO IS IOM CELKOVÝ POČET SLUŽIEB (VÝSTUPOV) Z NÁRODNÉHO IS IOM (01/2016-12/2020) CENA ZA JEDNU SLUŹBU POSKYTNUTÚ Z NÁRODNÉHO IS IOM
1 IS IOM 24935690,47 € 12137 12137 2054,52 €


 
ŠTRUKTÚRA A PODIEL PREVÁDZKARNÍ IS IOM


 

POČET CELKOVO POSKYTNUTÝCH VÝSTUPOV / SLUŽIEB Z IS IOM PODĽA PREVÁZDKARNÍ

wdt_ID PREVÁDZKARNE IS IOM POČET CELKOVÝCH SLUŽIEB (VÝSTUPOV) PODĽA PREVÁDZKARN PODIEL NA CELKOVÝCH SLUŽBÁCH (VÝSTUPOCH) IS IOM V %
1 ZMOS (OBCE A MESTÁ) 12137 0,46
2 POŠTA - SLOVENSKÁ POŠTA 2609327 99,54
3 KC MVSR - KLIENTSKÉ CENTRUM MVSR 0 0
4 SPOLU 2621464 100
PREVÁDZKARNE IS IOM POČET CELKOVÝCH SLUŽIEB (VÝSTUPOV) PODĽA PREVÁDZKARN PODIEL NA CELKOVÝCH SLUŽBÁCH (VÝSTUPOCH) IS IOM V %


 

POSKYTNUTÉ SLUŽBY IS IOM - PREVÁDZKARNÍ ZMOS - OBCE A MESTÁ

ZA OBDOBIE OD 1.1.2016 - DO 1.11.2020

ZMOS (MESTÁ A OBCE) - VÝSTUPY Z IS IOM

ŠTATISTIKA PO KVARTÁLOCH


 

POSKYTNUTÉ SLUŽBY IS IOM - PREVÁDZKARNÍ SLOVENSKEJ POŠTY

ZA OBDOBIE OD 1.1.2016 - DO 1.11.2020

SLOVENSKÁ POŠTA  - VÝSTUPY Z IS IOM

ŠTATISTIKA PO KVARTÁLOCH

 


 

KLIENTSKÉ CENTRÁ MVSR  - VÝSTUPY Z IS IOM

ŠTATISTIKA PO KVARTÁLOCH

 


 

PREHĽAD ZMLÚV A DODATKOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH IS

 

 


PREHĽAD ZMLÚV O PODPORE IS

 

Zmluva o podpore prevádzkyRokDodávateľLink na CRZ

Suma

(s DPH)

SLA - Rámcová dohoda na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory IS IOM ("NÁRODNÝ IS IOM") - na 4 roky2018Enterprise Services Slovakia s.r.o. (DXC)https://www.crz.gov.sk/3436021/4068806,4€
SLA - Zmluva o poskytovaní podporných služieb IS APONET (súčasťou ktorého je "POŠTOVÝ IS IOM") - na 2 roky2019Platu Slovensko, s.r.o.https://www.crz.gov.sk/4199308/10650000€