ŠTATISTIKA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB z IS IOM

ŠTRUKTÚRA A POČTY PREVÁDZKARNÍ IS IOM

POČET PREVÁDZKARNÍ IS IOM

PODIEL v % wdt_ID názov PODIEL PREVÁDZKARNÍ
60 1 ZMOS - OBCE a MESTÁ 1.005
35 2 POŠTA - SLOVENSKÁ POŠTA 601
5 3 KC MVSR - KLIENTSKÉ CENTRUM MVSR 80

POČET CELKOVO POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB Z IS IOM PODĽA PREVÁZDKARNÍ

POČET POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB Z IS IOM PODĽA PREVÁDZKARNÍ

PODIEL v % wdt_ID názov POČET POSKYTNUTÝCH VÝSTUPOV / SLUŽIEB
0,46 1 ZMOS - OBCE a MESTÁ 12.137
99,54 2 POŠTA - SLOVENSKÁ POŠTA 2.609.327
0 3 KC MVSR - KLIENTSKÉ CENTRUM MVSR 0

ZMOS (MESTÁ A OBCE) - VÝSTUPY Z IS IOM

SLOVENSKÁ POŠTA - VÝSTUPY Z IS IOM

KLIENTSKÉ CENTRÁ MVSR - VÝSTUPY Z IS IOM