Prevádzkovateľom internetovej stránky www.datalab.digital je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.