Dáta nad zlato

Ekonomika založená na osobných dátach a jej dopad na zákazníkov neustále rastie. Rastúce množstvo a hodnota osobných dát spôsobilo, že ich Svetové Ekonomické Fórum opísalo, ako novú triedu aktív porovnateľnú s ropou. Dáta sú zbierané a používané, ako nikdy v minulosti. Zákazníci sa stávajú dodávateľmi. V súčasnosti veľké technologické firmy zbierajú množstvo dát o používateľoch.

Osobné dáta v kontexte GDPR sa týkajú aj spoločností, ktoré nie sú pritomné online. Zamestnávateľ s elektronickou databázou zamestnancov bude musieť dodržiavať pravidlá GDPR, ak ich databáza obsahuje citlivé osobné údaje, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie a ďalšie.

Dáta vo vlastných rukách

Osobné dáta sá stávajú dôležitým ekonomickým aktívom, avšak je tu obava nad stratou kontroly. V súčasnosti má občan malú alebo žiadnu kontrolu nad tým, aké a akým spôsobom sú o ňom zhromažďované dáta. Daním tejto kontroly do rúk občanovi Moje dáta ponúkajú maximalný úžitok s minimalizáciou straty súkromia. V súčasnosti stále nie je využívaný maximálny potenciál, ktoré dáta ponúkajú. Poskytnutím dát a kontroly nad nimi používateľov a vytvorenie potrebnej infraštruktúry by ponúklo množstvo novým možností v službách.

Väčšina údajov, ktoré verejná správa využíva sa týka subjektov, občanov a podnikateľov. V dobe využívania veľkých dát je kľúčové posilniť práva občana, aby mohol rozhodovať o svojich osobných údajoch a monitorovať ich používanie a zároveň zabezpečiť bezproblémové zdieľanie údajov medzi inštitúciami (z cieľom uľahčiť občanom životné situácie, napríklad vďaka “jeden-krát a dosť”).

"Myšlienka "Moje dáta" hovorí, že by používateľ mal mať praktické prostriedky na prístup, získavanie, používanie a kontrolu nad týmito dátami."

Budúcnosť digitálnej identity

Súbor osobných dát jedinca predstavuje jeho digitálnu identitu. Jedinec by mal mať možnosť a nástroje na správu digitálnej identity, ako rožsírenie svojho práva na slobodu myslenia a vyjadrovania. Spoločnosti by tiež zároveň mali mať spôsob, ako praktický získavať súhlasy jednotlivcov na prácu s ich osobnými údajmi, ak objavia nový spôsob ich využitia.

Súhlas na používanie je v súčasnosti vyjadrovaný súhlasom s podmienami spoločnosti. Toto vo väčšine prípadov prebieha bez toho, aby si užívateľ tieto podmienky vôbec pozrel. Súčasná legislatíva neposkytuje spoločnostiam viac iných spôsobov, ako súhlas od občana získať.

Moje dáta ponúkajú možnosť, ako si chrániť digitálnu identitu a zároveň spoločnostiam ako výužívať dáta. Moje dáta poskytujú jedincovi možnosť zhromažďovať si údaje o ňom z viacerých miest. Časti zhromaždených dát, môže následne poskytovať vybraným poskytovateľom služieb a organizáciam za účelom získania kvalitnejších, viac na mieru prispôsobených služieb.

Podrobnejší pohľad na moje údaje nájdete v časti Dokumenty. Články týkajúce sa nielen z oblasti mojich údajov údajov nájdete v odborných článkoch Newslettera Dátovej kancelárie.