Otázky pre médiá.

Novinárske otázky posielajte na e-mail: tlacove@vicepremier.gov.sk. Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.

Tlačové správy: