Biznis pravidlá sú formalizované požiadavky pre hodnoty údajov v jednotlivých atribútoch v registri (databáze, zozname). Ich tvorba je úzko prepojená s KPI (angl. key performance indicator) – praktickými ukazovateľmi, ktoré kvantifikujú a objektivizujú dátovú kvalitu.

Prívlastok „biznis“ označuje orientáciu týchto pravidiel na využívanie údajov v praxi. Preto pri ich tvorbe využívame skúsenosti a vedomosti pracovníkov, ktorí popisujúcu databázu využívajú pri riešení agendy na svojom rezorte. Pri formulácii biznis pravidiel nie je dôležité súčasné nastavenie databázy pomocou formulárov alebo technických metadát, ale také nastavenie pravidiel, ktoré by z agendového pohľadu neprinášalo problémy.

Centrálny zoznam biznis pravidiel slúži na zdieľanie týchto pravidiel medzi jednotlivými inštitúciami verejnej správy. K jednotlivým údajom vieme priradiť požiadavky, ktoré by mali spĺňať z pohľadu dátovej kvality a teda aj význam, ktorý prikladá konkrétna inštitúcia daným údajom.

V prípade zdieľania údajov a ich referencovania, by mali údaje zo zdrojových registrov preberať pravidlá referenčného registra.

Zoznam biznis pravidiel je neustále meniaci sa – jednak pribúdajú stále nové pravidlá, jednak sa reálne menia požiadavky na to, ako by  mali dáta vyzerať a na čo sa využívať. Dátová kancelária priebežne aktualizuje tento zoznam, s vyznačením zmien. Pre zachovanie prehľadnosti a kontinuity poznatkov o  zmenách, ponechávame aj neplatné záznamy –  je potrebné sledovať hodnoty v stĺpci Platnosť.

Súbor je dostupný vo formáte .ods aj .xlsx