Referenčné údaje

Referenčné údaje štátu umožňujú ich lepšiu aktualizáciu a ich vymieňanie medzi úradmi.

Dátová legislatíva

Dôležité sú aj pravidlá v podobe zákonov a vyhlášok, tak aby bolo o dáta občanov naozaj dobre postarané.

Dátová kvalita

Zvyšovanie kvality údajov v dôležitých registroch štátu je základným predpokladom poskytovania lepších služieb vo verejnej správe.

Moje údaje

Moje údaje sú údaje, ktoré štát o mne eviduje.

Analytické údaje

Chceme zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie a zlepšiť tak rozhodovanie vo verejnej správe.

Otvorené údaje

Údaje zverejnené s cieľom ich ďalšieho použitia.

Novinky

 

Aký bol jún v Dátovej kancelárii? Dočítate sa v novom čísle newslettra Datalab

Aj počas prázdninového obdobia vám prinášame ďalšie číslo nášho newslettra. Uvažovali sme, že si dáme letnú pauzu, ale keďže v júni sa toho u nás dialo vcelku dosť, predsa len je tu nový diel.

Pokračovali sme vo vzdelávaní a to na tému dátovej kvality vo verejnej správe. Školenie sa uskutočnilo v online priestore kombináciou prednahratých blokov s následnou diskusiou a vysvetľovaním. Na jeseň pripravujeme dve praktické pokračovania týchto školení, keďže téma dátovej kvality je jednou z najdôležitejších v prostredí verejnej správy (ale, samozrejme, to platí aj v súkromnej sfére).

V legislatívnej oblasti sme bojovali na oboch otvorených frontoch – pokračovali sme v ťažkých rozporových konaniach k návrhu zákona o údajoch a do implementačnej fázy sa preklápa navrhovaná novela zákona proti byrokracii (tzv. QuickWin3), ktorá je v súčasnej dobe už v parlamente po prvom čítaní. Okrem toho sa čoraz viac venujeme aj medzinárodnej regulácii v oblasti údajov – či už existujúcej implementácii voľného pohybu iných ako osobných údajov (Free Flow of Nonpersonal Data), alebo komentovaniu prebiehajúcich procesov (Data Governance Act, Data Act). V blízkej dobe otvoríme opätovne pracovnú skupinu k riešeniu tém, ktoré v dátovej legislatíve dnes chýbajú (ako napr. výmena dát medzi verejnou a súkromnou sférou, klasifikácia a kategorizácia dát, manažment dát v samospráve, atď.).

Dátová kancelária ako projekt funguje už viac ako dva a pol roka a pomaly sa blíži k (projektovému) záveru. Postupne budeme prinášať prezentáciu toho, na čom ešte pracujeme a čo sme v jednotlivých témach dosiahli. Dnes to bude téma základných číselníkov.

V minulom čísle sme vás informovali o dopytovej výzve na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. Na záver článku sme upozorňovali, že v prezentovaných podmienkach môžu nastať isté zmeny a tie aj nastali – ich zhrnutie nájdete v krátkom článku.

Želáme pohodové čítanie.

Júnové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2106_HR.pdf

Školenie k dopytovej výzve zameranej na Manažment údajov sa uskutoční 22. júla

Pozývame Vás na online školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Predmetné školenie sa uskutoční 22. júla (štvrtok) od 10:00 – 11:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m277e8cd45bd1dc12ac132c16e2d42db9

Pre účasť na školení je potrebné mať stiahnutú aplikáciu Webex (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu).

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o prihlásenie sa na školenie prostredníctvom: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHqhxGfUTJGCYtaaRXOZwOMkDhUyQI0XlerPZNtLqcs/edit?usp=sharing

Výzva je zverejnená na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk, konkrétne v časti: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 27.09.2021.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: milan.andrejkovic@mirri.gov.sk.

Si špecialista na dátovú kvalitu? Pridaj sa k nám do tímu Dátovej kancelárie!

Kvalita dát je kľúčovým predpokladom na dobré a efektívne plnenie úloh verejnej správy. Dátová kancelária pomáha iným rezortom pri celom procese zlepšovania kvality údajov. Je to zaujímavá a náročná práca – a je jej naozaj dosť. Preto hľadáme posilu, nového kolegu, aby sme boli ešte lepší a efektívnejší.

Čo očakávame? Samostatného a skúseného dátového analytika s dobrými komunikačnými schopnosťami. Vyžadujeme ochotu vnímať veci v kontexte, neustále sa učiť sa a robiť nové veci. Dobrá orientácia v problematike verejnej správy je výhodou.

Pracovná náplň:
 
👉🏻Komunikácia a pomoc rezortom pri meraní dátovej kvality
👉🏻Príprava reportov a dátových analýz
👉🏻Definovanie požiadaviek na IT projekty a úpravu legislatívy
👉🏻Príprava metodických a školiacich materiálov o dátovej kvalite
 
 

Informujte sa už dnes na ⌨️ milan.andrejkovic@mirri.gov.sk

Z eurofondov sa podporí zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

Zvyšujeme kvalitu dát a ich dostupnosť pre verejnosť, ale aj zdieľanie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty v celkovej alokácii 10 miliónov eur zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

„Kvalitne zozbierané, štruktúrované a logicky usporiadané údaje sú základom, aby si úrady vedeli jednotlivé dáta medzi sebou vymieňať a pracovať s nimi. Bez kvalitných a dostupných údajov nie je možné naplniť princíp ?Jedenkrát a dosť? a účinne odstraňovať zbytočnú byrokraciu. Aj preto verím, že inštitúcie využijú eurofondové zdroje na to, aby zlepšili svoje informačné systémy a sprístupnili údaje ktoré majú, na použitie iným úradom, ale aj verejnosti,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Celková alokácia vo výzve predstavuje 10 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, obciam a vyšším územným celkom s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, inštitúciám, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komorám aj akademickej obci.

Podpora je určená pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Medzi hlavné podporené aktivity patria:

1. Dátová integrácia na centrálnu platformu
2. Zavedenie manažmentu osobných údajov (koncept, pri ktorom občan vie, ktoré údaje štát o ňom má)
3. Sprístupnenie údajov na analytické účely
4. Automatizovaná tvorba a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov)

Zvýšenie množstva dostupných údajov, ich vyššia kvalita, integrácia a využiteľnosť priamo prispejú k naplneniu Programového vyhlásenia vlády, Národnej koncepcie informatizácie vernej správy, ale aj zlepšia postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch a hodnoteniach (Index DESI, eGov benchmark, a pod.).

Kvalitné a dostupné údaje sú však aj základom princípu „Jedenkrát a dosť“, bez ktorého nie je možné účinne odstraňovať byrokraciu. Na budúci rok začne platiť antibyrokratický zákon z dielne MIRRI SR, ktorý ruší predkladanie 21 okruhov a výpisov a potvrdení na úradoch.

„Súčasťou zákona je tiež poskytovanie proaktívnych služieb štátu pri životných situáciách. Napríklad, aby po narodení dieťaťa nemuseli rodičia behať po úradoch a predkladať potvrdenia, ale aby im štát vychádzal v ústrety a všetko zariadil automaticky. Práve na to potrebujeme mať kvalitné, overené a zdieľané údaje v databázach,“ pripomenula ministerka Remišová.

Zdieľané údaje tiež prispejú k rozvoju konceptu „Moje dáta“, pri ktorom občan vie, ktoré údaje štát o ňom má a sám občan umožní zdieľanie vybraných dát tretím stranám ako sú banky, poisťovne, školy, a pod.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v mesiaci júl 2021 sa uskutoční školenie k predmetnej výzve pre možných žiadateľov v rámci výzvy. Bližšie informácie ku školeniu budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.

Viac informácií o výzve nájdete: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6a0c8f76-d239-481a-85fe-fef2af6a68e6

Autor: Mirri

Strategické dokumenty

Prihláste sa k odberu a budete informovaní ako prví.

[mc4wp_form id="142"]