Referenčné údaje

Referenčné údaje štátu umožňujú ich lepšiu aktualizáciu a ich vymieňanie medzi úradmi.

Dátová legislatíva

Dôležité sú aj pravidlá v podobe zákonov a vyhlášok, tak aby bolo o dáta občanov naozaj dobre postarané.

Dátová kvalita

Zvyšovanie kvality údajov v dôležitých registroch štátu je základným predpokladom poskytovania lepších služieb vo verejnej správe.

Moje údaje

Moje údaje sú údaje, ktoré štát o mne eviduje.

Analytické údaje

Chceme zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie a zlepšiť tak rozhodovanie vo verejnej správe.

Otvorené údaje

Údaje zverejnené s cieľom ich ďalšieho použitia.

Novinky

 

Ako naplniť princíp otvorených údajov vo verejnej správe

Podľa novej smernice o otvorených údajoch platí, že ak údaje verejnej správy nie sú osobnými, alebo inak chránenými údajmi, majú byť už všetky štandardne sprístupnené ako otvorené údaje a to bezvýhradne a nediskriminačne. Hoci daňovníci už za zhromaždenie a správu týchto údajov v informačných systémoch zaplatili, dostať sa k nim nie je vždy ľahké. A tu nejde len o transparentnosť, ale aj maximálnu efektívnosť verejnej správy. Ako sa však vyrovnať s týmto princípom, ktorý u nás nemá vybudovanú mnohoročnú tradíciu?

O tom, ako plánuje Dátová kancelária podporovať a napĺňať tento princíp, s ktorým je plne stotožnená, resp. o tom, aké otázky sa v súčasnosti riešia v téme otvorené údaje na Slovensku, sa môžete dozvedieť v špeciálnej Pracovnej skupine otvorené údaje v ČeskoSlovensku 2021, ktorá sa uskutoční 28. 10. 2021 o 13:00, kde vystúpi špeciálny hosť Jakub Malina z Ministerstva vnútra ČR, ktorý predstaví koncept otvorených údajov v Českej republike a spôsob, akým tam uvedený princíp napĺňajú.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Webex link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/da544aac6f23453f8239c75808bfca9b?siteurl=mirri&MTID=mc2c17a04a5a7eea8355372fbe81781ac

Pozvánka na školenie: Tvorba publikačného minima štátnej správy

Pozývame Vás na online školenie ,,Tvorba publikačného minima štátnej správy“, ktorého cieľom je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie potrebné pre úspešné vytvorenie publikačného minima štátnej správy.

Úvod školenia bude zameraný na prezentáciu základných vlastností otvorených údajov ako: odporúčané formáty zverejnenia (CSV, XML, JSON, ODS, RDF alebo OpenDataAPI), súčasne spolu s jazykom určeným na reprezentáciu metaúdajov otvorených údajov DCAT (názov datasetu, vydavateľ, periodicita akutalizácie, formáty distribúcií a iné). V ďalšej časti budú prezentované jednotlivé datasety publikačného minima, ich štruktúra, spolu s návodom, ako je možné jednotlivé datasety vytvoriť. Na záver bude prezentovaný odporúčaný spôsob ich katalogizácie na Centrálnom portáli otvorených údajov data.gov.sk.

Predmetné školenie sa uskutoční 22. septembra (streda) od 13:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/b88b190ca4fc4abbb2f6e49cb5aba554?siteurl=mirri&MTID=m0715a7f76703ca940723e7f71fdf83b4

V prípade záujmu o certifikát, si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie konkrétnej osoby a zaslanie jej kontaktných údajov (meno a priezvisko, inštitúcia, pracovná pozícia, oddelenie/odbor/sekcia, telefónne číslo, e-mail) najneskôr do piatka, 17. septembra 2021, 20:00 hod. a to elektronicky na adresu: rene.valent@mirri.gov.sk.

Prázdniny sa skončili, prinášame nové číslo newslettra Datalab

V Dátovej kancelárii sa nám počas leta podarilo dosiahnuť niekoľko úspechov – spustili sme už tri (Dátová integrácia; Centrálna integračná platforma a manažment osobných údajov; Konsolidovaná analytická vrstva) z našich štyroch národných dátových projektov. Okrem toho ešte pripravujeme spustenie projektu Otvorené údaje 2.0.

V tomto čísle prinášame informácie o spustení projektu Dátová integrácia. Všetky tieto projekty sa realizujú tzv. agilným spôsobom, čo znamená, že výsledky budú prinášať priebežne už počas svojej realizácie. Prvým viditeľným výsledkom a príkladom úspešnej spolupráce je analytický dashboard s dátami o ochorení COVID 19, vytvorený v spolupráci s analytickou jednotkou ministerstva zdravotníctva (IZA – Inštitút zdravotných analýz). Tento aj ďalšie výstupy vám postupne predstavíme v nasledujúcich číslach newslettra.

V júli nám Národná rada SR schválila druhú novelu zákona proti byrokracii, tzv. QuickWin3, ktorá prinesie zatiaľ najväčšiu vlnu odbúravania „papierovačiek“, a to aj vďaka využívaniu prínosov informatizácie. Po schválení novely sme sa hneď pustili do implementácie, keďže účinnosti sú nastavené naozaj ambiciózne – najbližšia má určený dátum už 1. januára 2022.

V oblasti otvorených údajov ideme aj naďalej príkladom. Predstavujeme vám ďalšie dva datasety z plánovaného publikačného minima štátnej správy, pričom na portáli otvorených údajov data.gov.sk sa už tieto datasety (reálne vytvorené aj s údajmi za MIRRI), samozrejme, nachádzajú.

Okrem toho pokračujeme v našich vzdelávacích aktivitách, a preto sa nezabudnite prihlásiť na ďalšie školenie v oblasti otvorených údajov, ktoré zrealizujeme už počas septembra.

Želáme pohodové čítanie.

Odkaz na augustové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2108_HR.pdf

Aký bol jún v Dátovej kancelárii? Dočítate sa v novom čísle newslettra Datalab

Aj počas prázdninového obdobia vám prinášame ďalšie číslo nášho newslettra. Uvažovali sme, že si dáme letnú pauzu, ale keďže v júni sa toho u nás dialo vcelku dosť, predsa len je tu nový diel.

Pokračovali sme vo vzdelávaní a to na tému dátovej kvality vo verejnej správe. Školenie sa uskutočnilo v online priestore kombináciou prednahratých blokov s následnou diskusiou a vysvetľovaním. Na jeseň pripravujeme dve praktické pokračovania týchto školení, keďže téma dátovej kvality je jednou z najdôležitejších v prostredí verejnej správy (ale, samozrejme, to platí aj v súkromnej sfére).

V legislatívnej oblasti sme bojovali na oboch otvorených frontoch – pokračovali sme v ťažkých rozporových konaniach k návrhu zákona o údajoch a do implementačnej fázy sa preklápa navrhovaná novela zákona proti byrokracii (tzv. QuickWin3), ktorá je v súčasnej dobe už v parlamente po prvom čítaní. Okrem toho sa čoraz viac venujeme aj medzinárodnej regulácii v oblasti údajov – či už existujúcej implementácii voľného pohybu iných ako osobných údajov (Free Flow of Nonpersonal Data), alebo komentovaniu prebiehajúcich procesov (Data Governance Act, Data Act). V blízkej dobe otvoríme opätovne pracovnú skupinu k riešeniu tém, ktoré v dátovej legislatíve dnes chýbajú (ako napr. výmena dát medzi verejnou a súkromnou sférou, klasifikácia a kategorizácia dát, manažment dát v samospráve, atď.).

Dátová kancelária ako projekt funguje už viac ako dva a pol roka a pomaly sa blíži k (projektovému) záveru. Postupne budeme prinášať prezentáciu toho, na čom ešte pracujeme a čo sme v jednotlivých témach dosiahli. Dnes to bude téma základných číselníkov.

V minulom čísle sme vás informovali o dopytovej výzve na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. Na záver článku sme upozorňovali, že v prezentovaných podmienkach môžu nastať isté zmeny a tie aj nastali – ich zhrnutie nájdete v krátkom článku.

Želáme pohodové čítanie.

Júnové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2106_HR.pdf

Prihláste sa k odberu a budete informovaní ako prví.