Referenčné údaje

Referenčné údaje štátu umožňujú ich lepšiu aktualizáciu a ich vymieňanie medzi úradmi.

Dátová legislatíva

Dôležité sú aj pravidlá v podobe zákonov a vyhlášok, tak aby bolo o dáta občanov naozaj dobre postarané.

Dátová kvalita

Zvyšovanie kvality údajov v dôležitých registroch štátu je základným predpokladom poskytovania lepších služieb vo verejnej správe.

Moje údaje

Moje údaje sú údaje, ktoré štát o mne eviduje.

Analytické údaje

Chceme zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie a zlepšiť tak rozhodovanie vo verejnej správe.

Otvorené údaje

Údaje zverejnené s cieľom ich ďalšieho použitia.

Novinky

 

Čítajte májový newsletter Dátovej kancelárie

Máj bol v znamení pozvoľného návratu do práce. Po presťahovaní sa do Westendu, vybalení sa a nájdení svojich vecí sme sa museli vyrovnať s niečím, čo bolo ešte donedávna roky rokúce samozrejmosťou – pravidelným príchodom do práce. Kládlo to opätovne nároky na ohľaduplnosť, keďže väčšina aktivít, stretnutí a pracovných skupín sa ešte stále odohrávala v online prostredí a niekedy to u nás v „open space dátovky“ vyzeralo viac ako v nejakom call centre… ale niečo podobné asi zažívate aj vy. Na druhej strane, osobný kontakt pomohol (vy)riešiť viaceré otvorené otázky, ktoré sa nie vždy dajú dobre prediskutovať online – ako príklady uvediem otázky princípu referenčnosti údajov, kvality údajov či zverejňovania potenciálne citlivých údajov vo formáte otvorených údajov. Keďže ani interne na to nemáme jednoznačné názory, tak sa teším, že sa nám darí udržiavať pravidelné stretnutia pracovných skupín, na ktorých o takýchto témach chceme ďalej diskutovať.

Udalosťou predchádzajúcich dní je bezpochyby schválenie novely zákona proti byrokracii (QW3) vládou SR a jej pokračovanie v ďalšom legislatívnom procese – príprava „prvého“ čítania v Národnej rade SR. Tým sa skončila, ako sa zdá, tá jednoduchšia práca. Okamžite po schválení vládou sme spustili kroky na prípravu implementácie tejto novely z technického pohľadu – predsa len ide o odstránenie viac ako 20 okruhov výpisov, potvrdení či dokumentov, pričom je to niekoľkomiliónový projekt, na ktorý máme asi šesť mesiacov (v porovnaní s inými, podobne veľkými národnými projektmi, ktoré trvajú viac ako dva roky…).

Okrem pracovných skupín sme pre vás pripravili napríklad aj nové online školenie na tému dátovej kvality, ktoré bude kombinovať predpripravené krátke vzdelávacie videá s následnou diskusiou a dovysvetľovaním. O pár dní spustíme prihlasovanie. Zatiaľ si predbežne zarezervujte termín 29. júna predpoludním. Koncom júna by mala byť spustená aj dopytová výzva na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. O jej detailoch sa dočítate v tomto newslettri.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock

Údaje k novej tehotenskej dávke budú dostupné cez portál OverSi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií koordinovalo proces sprístupnenia údajov o novej tehotenskej dávke vyplácanej Sociálnou poisťovňou do nadrezortného IS centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) a jeho elektronického portálového riešenia OverSi, ktorých je správcom pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dávka „Tehotenské“ je nová dávka nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje od 1. apríla 2021. Nárok na ňu si uplatňujú tehotné ženy, ktoré sú poistenkami Sociálnej poisťovne prostredníctvom žiadosti priamo v Sociálnej poisťovni. Cieľom dávky je pokryť zvýšené výdavky budúcej matky v tehotenstve. Prvýkrát sa táto dávka vyplácala tehotným ženám v máji 2021.

V praxi sa vykonali technologické, metodické a procesné úpravy v zmysle ustanovení zákona proti byrokracii a to tak, že matky pri predkladaní žiadostí na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemusia dokladovať poberanie tehotenskej dávky.

Tehotné ženy pre účely schválenia, resp. posúdenia napr. kompenzačnej dávky, dávky v hmotnej núdzi, posúdenie formulárov životného minima z dôvodu výplaty dotácií na stravu a školské pomôcky atď. už nemusia predkladať na ÚPSVaR potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní tehotenskej dávky. Pracovníci ÚPSVaR si pri prepočte príjmu žiadateľky z dôvodu zistenia nároku na príslušnú dávku cez portál OverSi preveria poberanie tejto dávky bez dokladovania listinného potvrdenia.

V praxi to znamená, že žiadateľka už nemusí ísť osobne na pobočku Sociálnej poisťovne, vyžiadať si potvrdenie o poberaní tehotenskej dávky a následne ho doručiť na ÚPSVaR. V zmysle sprístupnenia údajov o poberaní tehotenskej dávky zo Sociálnej poisťovne do IS CSRÚ a prístupných cez OverSi si tieto údaje od mája 2021 úrady práce, sociálnych, vecí a rodiny overujú elektronicky.

Autor: Datalab, Foto: Pixabay

Si šikovný, ambiciózny a chceš meniť veci k lepšiemu? Pridaj sa k nám!

Chceš napomôcť tomu, aby bolo Slovensko moderným, dátovým štátom? Máme pre teba skvelú príležitosť v Dátovej kancelárii MIRRI!

V Dátovej kancelárii sa môžeš realizovať pri podpore analytického využívania údajov vo verejnej správe s presahom do témy strojového učenia sa a využívania umelej inteligencie. Alebo v oblasti Mojich údajov prispeješ k zavedeniu tejto koncepcie vo verejnej správe, prípadne sa môžeš venovať téme zvyšovania dátovej kvality vo všetkých rezortoch verejnej správy. Baví ťa systematicky nastavovať dátovú architektúru? Aj o teba máme záujem.

Druhou výzvou sú národné projekty Dátovej kancelárie, kam hľadáme analytikov, IT architektov, vývojárov a testerov. Svoje schopnosti môžeš využiť v Národnom projekte Konsolidovaná analytická vrstva pri tvorbe analýz a dátových modelov. V Národnom projekte Open data sa budeš podieľať na návrhoch na využitie otvorených údajov a v Národnom projekte Manažment osobných údajov budeš pripravovať návrhy kandidátov na „Moje údaje“.

Využi šancu urobiť zo Slovenska vzorový dátový štát! Prihlás sa do Dátovej kancelárie!

Životopis zasielaj na milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk.

Na pracovnej skupine PS1 schválili nové číselníky, gestorom bude MIRRI

Jedným zo schválených číselníkov je Účel prezentačnej schémy elektronického formulára, ktorý definuje jednotlivé prezentačné schémy, ktoré sú buď zadefinované priamo v bode 7.9.6 prílohy č.1 vyhlášky o štandardoch informačných technológií vo verejnej správe alebo sú to schémy priamo vykomunikované s MIRRI, vtedy majú vzor x-*. Prezentačná schéma je súhrnom pravidiel pre transformáciu dátového obsahu elektronického formuláru do predpísanej transformácie.

Ďalším je číselník Funkcia použitá na výpočet elektronického otlačku, ktorý sa uplatňuje v elektronickom formulári pri digitálnom podpisovaní. Týka sa to elektronického podpisu a elektronickej pečate. Z technologického hľadiska je to prepis vstupného reťazca na krátky výstupný reťazec. Hašovacie funkcie sú definované v dokumente Podpisové politiky, ktorý vydáva Národný bezpečnostný úrad.

Gestorom týchto technických číselníkov, ktoré sa uplatňujú v elektronických formulároch sa stane Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock

Strategické dokumenty

Prihláste sa k odberu a budete informovaní ako prví.

[mc4wp_form id="142"]