Ušetrené prostriedky aplikáciou Zákona proti byrokracii č. 177/2018:

(ku koncu mesiaca 10/2020)

18 747 980,90 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS OverSi a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

 


 

Podiel zobrazených výpisov prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM


 

Sumárny počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM ku dňu 31.10.2020


1 260 740 výpisov

 


 

Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii:

wdt_ID mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov Potvrdenie o návšteve školy Nedoplatky na zdravotnom poistení Nedoplatky na sociálnom poistení Nedoplatky voči daňovým a colným úradom
1 30/09/2018 0 0
2 31/10/2018 0 0
3 30/11/2018 0 0
4 31/12/2018 59.996 25.614
5 31/01/2019 22.080 10.915 337
6 28/02/2019 30.719 10.877 520
7 31/03/2019 37.519 13.365 691
8 30/04/2019 33.344 12.876 838
9 31/05/2019 29.618 15.430 1.429
10 30/06/2019 23.867 13.671 1.313
11 31/07/2019 26.255 15.586 1.321
12 31/08/2019 24.492 14.046 1.489 6
15 30/09/2019 28.420 16.386 1.490 3.278
16 31/10/2019 33.599 17.615 1.459 2.762
17 30/11/2019 29.810 15.995 1.570 2.259 7 5 5
19 31/12/2019 31.391 9.565 1.244 1.441 1.608 2.390 792
20 31/01/2020 31.217 14.193 1.720 1.508 2.583 2.353 2.250
21 29/02/2020 40.596 13.869 2.117 2.225 2.846 2.411 2.353
22 31/03/2020 42.299 12.649 1.505 2.119 2.239 1.817 1.887
23 30/04/2020 39.040 10.757 1.379 1.390 2.455 1.909 1.949
24 31/05/2020 36.011 13.438 1.708 1.705 2.313 1.871 1.899
25 30/06/2020 38.470 16.650 2.412 1.577 3.320 2.529 2.691
26 31/07/2020 36.950 16.978 2.240 1.224 3.694 3.054 2.907
27 31/08/2020 28.671 14.766 2.166 1.060 2.970 2.507 2.388
28 30/09/2020 30.397 16.319 2.069 7.960 2.850 2.245 1.739
29 31/10/2020 35.073 15.576 1.865 7.113 1.914 4.087 3.942
∑ = 769.834 ∑ = 337.136 ∑ = 32.882 ∑ = 37.627 ∑ = 28.799 ∑ = 27.178 ∑ = 24.802