Ušetrené prostriedky aplikáciou Zákona proti byrokracii č. 177/2018:

(ku koncu mesiaca 10/2021)

30 653 386,9 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS OverSi a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

 


 

Podiel zobrazených výpisov prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM


 

 

Sumárny počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM ku dňu 31.10.2021

 

2 130 581 výpisov

 


 

Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii:

wdt_ID mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov Potvrdenie o návšteve školy Nedoplatky na zdravotnom poistení Nedoplatky na sociálnom poistení Nedoplatky voči daňovým a colným úradom Nemocenské dávky SocPoist Dôchodkové dávky SocPoist
1 30/09/2018 0 0
2 31/10/2018 0 0
3 30/11/2018 0 0
4 31/12/2018 59.996 25.614
5 31/01/2019 22.080 10.915 337
6 28/02/2019 30.719 10.877 520
7 31/03/2019 37.519 13.365 691
8 30/04/2019 33.344 12.876 838
9 31/05/2019 29.618 15.430 1.429
10 30/06/2019 23.867 13.671 1.313
11 31/07/2019 26.255 15.586 1.321
12 31/08/2019 24.492 14.046 1.489 6
15 30/09/2019 28.420 16.386 1.490 3.278
16 31/10/2019 33.599 17.615 1.459 2.762
17 30/11/2019 29.810 15.995 1.570 2.259 7 5 5
19 31/12/2019 31.391 9.565 1.244 1.441 1.608 2.390 792
20 31/01/2020 32.273 14.810 1.792 1.611 2.726 2.460 2.338
21 29/02/2020 40.596 13.869 2.117 2.226 2.846 2.411 2.353
22 31/03/2020 42.299 12.649 1.505 2.119 2.239 1.817 1.887
23 30/04/2020 39.040 10.757 1.379 1.390 2.455 1.909 1.949
24 31/05/2020 36.043 13.472 1.828 1.705 2.397 1.884 1.911
25 30/06/2020 38.470 16.650 2.412 1.577 3.320 2.529 2.691
26 31/07/2020 36.950 16.978 2.240 1.224 3.694 3.054 2.907
27 31/08/2020 28.671 14.766 2.166 1.060 2.970 2.507 2.388
28 30/09/2020 30.397 16.319 2.069 7.960 2.850 2.245 1.739
29 31/10/2020 35.073 15.576 1.865 7.113 4.087 3.942 1.914
30 30/11/2020 38.859 13.311 1.843 2.462 6.097 6.912 2.537
31 31/12/2020 36.009 11.938 1.679 1.419 6.043 6.977 2.247
32 31/01/2021 22.880 10.058 2.047 1.079 5.686 3.831 4.616 433 724
36 28/02/2021 33.698 12.693 1.792 1.718 5.699 4.145 3.549 3.697 3.448
37 31/03/2021 45.350 17.349 1.984 1.960 6.602 4.755 5.230 4.136 1.558
38 30/04/2021 38.920 15.636 2.615 1.836 5.495 4.233 4.161 6.276 4.446
39 31/05/2021 39.362 17.145 2.766 1.751 3.967 3.915 3.551 9.794 3.962
40 30/06/2021 32.665 16.904 2.654 3.165 3.690 3.143 3.084 8.943 4.713
41 31/07/2021 27.707 14.551 2.022 3.042 3.110 2.607 2.837 4.114 2.300
42 31/08/2021 26.821 15.012 2.200 1.819 3.354 2.568 3.109 3.084 2.690
43 30/09/2021 27.178 15.075 2.376 9.896 3.960 3.695 3.083 2.604 2.497
44 31/10/2021 31.855 15.563 2.626 7.919 5.729 5.915 3.337 2.859 2.885
∑ = 1.172.226 ∑ = 513.022 ∑ = 59.678 ∑ = 75.797 ∑ = 90.631 ∑ = 79.849 ∑ = 64.215 ∑ = 45.940 ∑ = 29.223