Otvorené (vládne) údaje sú informácie, ktoré zhromaždili, vytvorili alebo za ktoré zaplatili orgány verejnej správy (nazývajú sa tiež informácie verejného sektora) a ktoré sú voľne dostupné na opakované použitie na akýkoľvek účel. V licencii sú spresnené podmienky ich používania.

Do prostredia verejnej správy sa téma otvorených údajov dostala aj vďaka medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) po roku 2011. Následne bolo vytvorených viacero strategických dokumentov, ktoré túto tému rozpracúvavajú podrobnejšie a prinášajú úlohy pre verejnú správu:

Podrobnejšie informácie o strategických dokumentoch a témy rozpracovaných úloh nájdete v nižšie uvedenom odkaze.