Otvorené údaje (Open data) sú údaje, ktoré sú zverejnené v strojovo spracovateľnom formáte a súčasne je k nim udelená licencia na ich ďalšie použite. Do prostredia verejnej správy sa téma otvorených údajov dostala aj vďaka medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) po roku 2011. Následne bolo vytvorených viacero strategických dokumentov, ktoré túto tému rozpracúvavajú podrobnejšie a prinášajú úlohy pre verejnú správu:

Pozrite si ako jednoducho je možné využívať svoje dáta lepšie, efektívnejšie a mať v nich prehľad. Podrobnejšie informácie o strategických dokumentov a témy rozpracovaných úloh nájdete v nižšie uvedenom odkaze.