Základné číselníky
Základné číselníky obsahujú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú spolu s referenčnými registrami štandardom pre informačné systémy verejnej správy (ISVS) na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.

Základné číselníky sú súčasťou modelu procesnej integrácie  a integrácie údajov, ktorý slúži ako jednotný spôsob poskytovania údajov pre konzumentov – orgány verejnej moci. Nie je potrebné, aby sa systémy integrovali spôsobom každý s každým, ale informačné systémy jednotlivých orgánov verejnej moci sa jednotne integrujú na Centrálny systém správy referenčných údajov (CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie. Orgány verejnej moci sú povinné zo zákona využívať tento modul pri výkone verejnej moci.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR je správcom zoznamu základných číselníkov. Tento zoznam je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy(MetaIS). Každý základných číselník má svojho gestora (orgán verejnej moci).

Gestor je zodpovedný za vydanie a spravovanie základného číselníka a aktuálnosť položiek číselníka. Každý číselník obsahuje tieto údaje: názov číselníka, kód číselníka, názov gestora, dátum účinnosti číselníka.

Problematiku základných číselníkov upravuje zákon o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z.z. a vyhláška o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z.Z .

Zoznam vyhlásených základných číselníkov

Kód číselníkaNázov číselníkaGestor číselníka
CL000023Regionálna štatistická územná jednotka - krajŠtatistický úrad SR
CL000024Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okresŠtatistický úrad SR
CL000025Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obecŠtatistický úrad SR
CL000056Právna forma organizácieŠtatistický úrad SR
CL000062Titul pred menomMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CL000063Titul za menomMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CL000086Krajina OSNŠtatistický úrad SR
CL000644Úseky verejnej správyUPPVII
CL000645Agendy verejnej správyUPPVII
CL000646Životné situácieUPPVII
CL000647Okruhy životných situáciíUPPVII
CL003003PohlavieŠtatistický úrad SR
CL004001IdentifikátorUPPVII
CL004002Rodinný stavŠtatistický úrad SR
CL004003Existenčný stavŠtatistický úrad SR
CL004004Príbuzenský stavŠtatistický úrad SR
CL004005Typ telefónneho číslaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
CL005205Ekonomická činnosťŠtatistický úrad SR
CL010076JazykyMinisterstvo kultúry SR
CL010108Právny stav organizácieŠtatistický úrad SR
CL010109Typ zainteresovanej osobyŠtatistický úrad SR
CL010110Typ organizačnej jednotkyŠtatistický úrad SR
CL010111Druh akcieŠtatistický úrad SR
CL010113Typ štatutárneho orgánuŠtatistický úrad SR
CL010138Jednotka menyUPPVII
CL010139Druh adresyUPPVII
CL010141Časť obceMinisterstvo vnútra SR
CL010129Druh nebytového priestoruUGKK
CL010128Druh priestoru v budoveUGKK
CL010121Spôsob využívania pozemkuUGKK
CL010122Druh chránenej nehnuteľnostiUGKK
CL010123Právny vzťah k pozemkuUGKK
CL010124Umiestnenie pozemkuUGKK
CL010125Spoločná nehnuteľnosťUGKK
CL010143Druh stavbyUGKK
CL010127Umiestnenie stavbyUGKK
CL010130Účastník právneho vzťahu k nehnuteľnostiamUGKK

Zoznam plánovaných základných číselníkov

Kód: Názov číselníka GestorDôvodStav
CL010112 Zdrojový registerUPVIIPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zKonzultácie so Štatistickým úradom, ktorý vedie číselník Zdrojový register.

 

 

CL010134Regulované povolaniaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zOslovené MPSVR s požiadavkou na vyhlásenie číselníka ako základný. MPSVR pripravuje podklady k vyplneniu položiek základného číselníka.
Druh sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNa základe požiadavky Trenčianskeho samosprávneho krajaOslovený rezort, pripravuje podklady pre vyhlásenie číselníka
Rozsah poskytovania sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNa základe požiadavky Trenčianskeho samosprávneho krajaOslovený rezort, pripravuje podklady pre vyhlásenie číselníka
Forma sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNa základe požiadavky Trenčianskeho samosprávneho krajaOslovený rezort, pripravuje podklady pre vyhlásenie číselníka
Typ poskytovateľa sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRNa základe požiadavky Trenčianskeho samosprávneho krajaOslovený rezort, pripravuje podklady pre vyhlásenie číselníka
Katalóg odpadovMinisterstvo životného prostredia SRIniciatívny návrhPrebieha komunikácia o štruktúre číselníka

Podrobnejšie informácie k vyhláseným základným číselníkom nájdete aj tu