Čítajte májový newsletter Dátovej kancelárie

654 Videní

Máj bol v znamení pozvoľného návratu do práce. Po presťahovaní sa do Westendu, vybalení sa a nájdení svojich vecí sme sa museli vyrovnať s niečím, čo bolo ešte donedávna roky rokúce samozrejmosťou – pravidelným príchodom do práce. Kládlo to opätovne nároky na ohľaduplnosť, keďže väčšina aktivít, stretnutí a pracovných skupín sa ešte stále odohrávala v online prostredí a niekedy to u nás v „open space dátovky“ vyzeralo viac ako v nejakom call centre… ale niečo podobné asi zažívate aj vy. Na druhej strane, osobný kontakt pomohol (vy)riešiť viaceré otvorené otázky, ktoré sa nie vždy dajú dobre prediskutovať online – ako príklady uvediem otázky princípu referenčnosti údajov, kvality údajov či zverejňovania potenciálne citlivých údajov vo formáte otvorených údajov. Keďže ani interne na to nemáme jednoznačné názory, tak sa teším, že sa nám darí udržiavať pravidelné stretnutia pracovných skupín, na ktorých o takýchto témach chceme ďalej diskutovať.

Udalosťou predchádzajúcich dní je bezpochyby schválenie novely zákona proti byrokracii (QW3) vládou SR a jej pokračovanie v ďalšom legislatívnom procese – príprava „prvého“ čítania v Národnej rade SR. Tým sa skončila, ako sa zdá, tá jednoduchšia práca. Okamžite po schválení vládou sme spustili kroky na prípravu implementácie tejto novely z technického pohľadu – predsa len ide o odstránenie viac ako 20 okruhov výpisov, potvrdení či dokumentov, pričom je to niekoľkomiliónový projekt, na ktorý máme asi šesť mesiacov (v porovnaní s inými, podobne veľkými národnými projektmi, ktoré trvajú viac ako dva roky…).

Okrem pracovných skupín sme pre vás pripravili napríklad aj nové online školenie na tému dátovej kvality, ktoré bude kombinovať predpripravené krátke vzdelávacie videá s následnou diskusiou a dovysvetľovaním. O pár dní spustíme prihlasovanie. Zatiaľ si predbežne zarezervujte termín 29. júna predpoludním. Koncom júna by mala byť spustená aj dopytová výzva na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. O jej detailoch sa dočítate v tomto newslettri.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock