Údaje k novej tehotenskej dávke budú dostupné cez portál OverSi

841 Videní

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií koordinovalo proces sprístupnenia údajov o novej tehotenskej dávke vyplácanej Sociálnou poisťovňou do nadrezortného IS centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) a jeho elektronického portálového riešenia OverSi, ktorých je správcom pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dávka „Tehotenské“ je nová dávka nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje od 1. apríla 2021. Nárok na ňu si uplatňujú tehotné ženy, ktoré sú poistenkami Sociálnej poisťovne prostredníctvom žiadosti priamo v Sociálnej poisťovni. Cieľom dávky je pokryť zvýšené výdavky budúcej matky v tehotenstve. Prvýkrát sa táto dávka vyplácala tehotným ženám v máji 2021.

V praxi sa vykonali technologické, metodické a procesné úpravy v zmysle ustanovení zákona proti byrokracii a to tak, že matky pri predkladaní žiadostí na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemusia dokladovať poberanie tehotenskej dávky.

Tehotné ženy pre účely schválenia, resp. posúdenia napr. kompenzačnej dávky, dávky v hmotnej núdzi, posúdenie formulárov životného minima z dôvodu výplaty dotácií na stravu a školské pomôcky atď. už nemusia predkladať na ÚPSVaR potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní tehotenskej dávky. Pracovníci ÚPSVaR si pri prepočte príjmu žiadateľky z dôvodu zistenia nároku na príslušnú dávku cez portál OverSi preveria poberanie tejto dávky bez dokladovania listinného potvrdenia.

V praxi to znamená, že žiadateľka už nemusí ísť osobne na pobočku Sociálnej poisťovne, vyžiadať si potvrdenie o poberaní tehotenskej dávky a následne ho doručiť na ÚPSVaR. V zmysle sprístupnenia údajov o poberaní tehotenskej dávky zo Sociálnej poisťovne do IS CSRÚ a prístupných cez OverSi si tieto údaje od mája 2021 úrady práce, sociálnych, vecí a rodiny overujú elektronicky.

Autor: Datalab, Foto: Pixabay