Ako naplniť princíp otvorených údajov vo verejnej správe

Podľa novej smernice o otvorených údajoch platí, že ak údaje verejnej správy nie sú osobnými, alebo inak chránenými údajmi, majú byť už všetky štandardne sprístupnené ako otvorené údaje a to bezvýhradne a nediskriminačne. Hoci daňovníci už za zhromaždenie a správu týchto údajov v informačných systémoch zaplatili, dostať sa k nim nie je vždy ľahké. A tu nejde len o transparentnosť, ale aj maximálnu efektívnosť verejnej správy. Ako sa však vyrovnať s týmto princípom, ktorý u nás nemá vybudovanú mnohoročnú tradíciu?

O tom, ako plánuje Dátová kancelária podporovať a napĺňať tento princíp, s ktorým je plne stotožnená, resp. o tom, aké otázky sa v súčasnosti riešia v téme otvorené údaje na Slovensku, sa môžete dozvedieť v špeciálnej Pracovnej skupine otvorené údaje v ČeskoSlovensku 2021, ktorá sa uskutoční 28. 10. 2021 o 13:00, kde vystúpi špeciálny hosť Jakub Malina z Ministerstva vnútra ČR, ktorý predstaví koncept otvorených údajov v Českej republike a spôsob, akým tam uvedený princíp napĺňajú.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Webex link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/da544aac6f23453f8239c75808bfca9b?siteurl=mirri&MTID=mc2c17a04a5a7eea8355372fbe81781ac

Pozvánka na školenie: Tvorba publikačného minima štátnej správy

Pozývame Vás na online školenie ,,Tvorba publikačného minima štátnej správy“, ktorého cieľom je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie potrebné pre úspešné vytvorenie publikačného minima štátnej správy.

Úvod školenia bude zameraný na prezentáciu základných vlastností otvorených údajov ako: odporúčané formáty zverejnenia (CSV, XML, JSON, ODS, RDF alebo OpenDataAPI), súčasne spolu s jazykom určeným na reprezentáciu metaúdajov otvorených údajov DCAT (názov datasetu, vydavateľ, periodicita akutalizácie, formáty distribúcií a iné). V ďalšej časti budú prezentované jednotlivé datasety publikačného minima, ich štruktúra, spolu s návodom, ako je možné jednotlivé datasety vytvoriť. Na záver bude prezentovaný odporúčaný spôsob ich katalogizácie na Centrálnom portáli otvorených údajov data.gov.sk.

Predmetné školenie sa uskutoční 22. septembra (streda) od 13:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/b88b190ca4fc4abbb2f6e49cb5aba554?siteurl=mirri&MTID=m0715a7f76703ca940723e7f71fdf83b4

V prípade záujmu o certifikát, si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie konkrétnej osoby a zaslanie jej kontaktných údajov (meno a priezvisko, inštitúcia, pracovná pozícia, oddelenie/odbor/sekcia, telefónne číslo, e-mail) najneskôr do piatka, 17. septembra 2021, 20:00 hod. a to elektronicky na adresu: rene.valent@mirri.gov.sk.

Prázdniny sa skončili, prinášame nové číslo newslettra Datalab

V Dátovej kancelárii sa nám počas leta podarilo dosiahnuť niekoľko úspechov – spustili sme už tri (Dátová integrácia; Centrálna integračná platforma a manažment osobných údajov; Konsolidovaná analytická vrstva) z našich štyroch národných dátových projektov. Okrem toho ešte pripravujeme spustenie projektu Otvorené údaje 2.0.

V tomto čísle prinášame informácie o spustení projektu Dátová integrácia. Všetky tieto projekty sa realizujú tzv. agilným spôsobom, čo znamená, že výsledky budú prinášať priebežne už počas svojej realizácie. Prvým viditeľným výsledkom a príkladom úspešnej spolupráce je analytický dashboard s dátami o ochorení COVID 19, vytvorený v spolupráci s analytickou jednotkou ministerstva zdravotníctva (IZA – Inštitút zdravotných analýz). Tento aj ďalšie výstupy vám postupne predstavíme v nasledujúcich číslach newslettra.

V júli nám Národná rada SR schválila druhú novelu zákona proti byrokracii, tzv. QuickWin3, ktorá prinesie zatiaľ najväčšiu vlnu odbúravania „papierovačiek“, a to aj vďaka využívaniu prínosov informatizácie. Po schválení novely sme sa hneď pustili do implementácie, keďže účinnosti sú nastavené naozaj ambiciózne – najbližšia má určený dátum už 1. januára 2022.

V oblasti otvorených údajov ideme aj naďalej príkladom. Predstavujeme vám ďalšie dva datasety z plánovaného publikačného minima štátnej správy, pričom na portáli otvorených údajov data.gov.sk sa už tieto datasety (reálne vytvorené aj s údajmi za MIRRI), samozrejme, nachádzajú.

Okrem toho pokračujeme v našich vzdelávacích aktivitách, a preto sa nezabudnite prihlásiť na ďalšie školenie v oblasti otvorených údajov, ktoré zrealizujeme už počas septembra.

Želáme pohodové čítanie.

Odkaz na augustové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2108_HR.pdf

Aký bol jún v Dátovej kancelárii? Dočítate sa v novom čísle newslettra Datalab

Aj počas prázdninového obdobia vám prinášame ďalšie číslo nášho newslettra. Uvažovali sme, že si dáme letnú pauzu, ale keďže v júni sa toho u nás dialo vcelku dosť, predsa len je tu nový diel.

Pokračovali sme vo vzdelávaní a to na tému dátovej kvality vo verejnej správe. Školenie sa uskutočnilo v online priestore kombináciou prednahratých blokov s následnou diskusiou a vysvetľovaním. Na jeseň pripravujeme dve praktické pokračovania týchto školení, keďže téma dátovej kvality je jednou z najdôležitejších v prostredí verejnej správy (ale, samozrejme, to platí aj v súkromnej sfére).

V legislatívnej oblasti sme bojovali na oboch otvorených frontoch – pokračovali sme v ťažkých rozporových konaniach k návrhu zákona o údajoch a do implementačnej fázy sa preklápa navrhovaná novela zákona proti byrokracii (tzv. QuickWin3), ktorá je v súčasnej dobe už v parlamente po prvom čítaní. Okrem toho sa čoraz viac venujeme aj medzinárodnej regulácii v oblasti údajov – či už existujúcej implementácii voľného pohybu iných ako osobných údajov (Free Flow of Nonpersonal Data), alebo komentovaniu prebiehajúcich procesov (Data Governance Act, Data Act). V blízkej dobe otvoríme opätovne pracovnú skupinu k riešeniu tém, ktoré v dátovej legislatíve dnes chýbajú (ako napr. výmena dát medzi verejnou a súkromnou sférou, klasifikácia a kategorizácia dát, manažment dát v samospráve, atď.).

Dátová kancelária ako projekt funguje už viac ako dva a pol roka a pomaly sa blíži k (projektovému) záveru. Postupne budeme prinášať prezentáciu toho, na čom ešte pracujeme a čo sme v jednotlivých témach dosiahli. Dnes to bude téma základných číselníkov.

V minulom čísle sme vás informovali o dopytovej výzve na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. Na záver článku sme upozorňovali, že v prezentovaných podmienkach môžu nastať isté zmeny a tie aj nastali – ich zhrnutie nájdete v krátkom článku.

Želáme pohodové čítanie.

Júnové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2106_HR.pdf

Školenie k dopytovej výzve zameranej na Manažment údajov sa uskutoční 22. júla

Pozývame Vás na online školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Predmetné školenie sa uskutoční 22. júla (štvrtok) od 10:00 – 11:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m277e8cd45bd1dc12ac132c16e2d42db9

Pre účasť na školení je potrebné mať stiahnutú aplikáciu Webex (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu).

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o prihlásenie sa na školenie prostredníctvom: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHqhxGfUTJGCYtaaRXOZwOMkDhUyQI0XlerPZNtLqcs/edit?usp=sharing

Výzva je zverejnená na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk, konkrétne v časti: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 27.09.2021.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: milan.andrejkovic@mirri.gov.sk.

Si špecialista na dátovú kvalitu? Pridaj sa k nám do tímu Dátovej kancelárie!

Kvalita dát je kľúčovým predpokladom na dobré a efektívne plnenie úloh verejnej správy. Dátová kancelária pomáha iným rezortom pri celom procese zlepšovania kvality údajov. Je to zaujímavá a náročná práca – a je jej naozaj dosť. Preto hľadáme posilu, nového kolegu, aby sme boli ešte lepší a efektívnejší.

Čo očakávame? Samostatného a skúseného dátového analytika s dobrými komunikačnými schopnosťami. Vyžadujeme ochotu vnímať veci v kontexte, neustále sa učiť sa a robiť nové veci. Dobrá orientácia v problematike verejnej správy je výhodou.

Pracovná náplň:
 
??Komunikácia a pomoc rezortom pri meraní dátovej kvality
??Príprava reportov a dátových analýz
??Definovanie požiadaviek na IT projekty a úpravu legislatívy
??Príprava metodických a školiacich materiálov o dátovej kvalite
 
 

Informujte sa už dnes na ⌨️ milan.andrejkovic@mirri.gov.sk

Z eurofondov sa podporí zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

Zvyšujeme kvalitu dát a ich dostupnosť pre verejnosť, ale aj zdieľanie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty v celkovej alokácii 10 miliónov eur zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

„Kvalitne zozbierané, štruktúrované a logicky usporiadané údaje sú základom, aby si úrady vedeli jednotlivé dáta medzi sebou vymieňať a pracovať s nimi. Bez kvalitných a dostupných údajov nie je možné naplniť princíp ?Jedenkrát a dosť? a účinne odstraňovať zbytočnú byrokraciu. Aj preto verím, že inštitúcie využijú eurofondové zdroje na to, aby zlepšili svoje informačné systémy a sprístupnili údaje ktoré majú, na použitie iným úradom, ale aj verejnosti,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Celková alokácia vo výzve predstavuje 10 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, obciam a vyšším územným celkom s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, inštitúciám, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komorám aj akademickej obci.

Podpora je určená pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Medzi hlavné podporené aktivity patria:

1. Dátová integrácia na centrálnu platformu
2. Zavedenie manažmentu osobných údajov (koncept, pri ktorom občan vie, ktoré údaje štát o ňom má)
3. Sprístupnenie údajov na analytické účely
4. Automatizovaná tvorba a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov)

Zvýšenie množstva dostupných údajov, ich vyššia kvalita, integrácia a využiteľnosť priamo prispejú k naplneniu Programového vyhlásenia vlády, Národnej koncepcie informatizácie vernej správy, ale aj zlepšia postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch a hodnoteniach (Index DESI, eGov benchmark, a pod.).

Kvalitné a dostupné údaje sú však aj základom princípu „Jedenkrát a dosť“, bez ktorého nie je možné účinne odstraňovať byrokraciu. Na budúci rok začne platiť antibyrokratický zákon z dielne MIRRI SR, ktorý ruší predkladanie 21 okruhov a výpisov a potvrdení na úradoch.

„Súčasťou zákona je tiež poskytovanie proaktívnych služieb štátu pri životných situáciách. Napríklad, aby po narodení dieťaťa nemuseli rodičia behať po úradoch a predkladať potvrdenia, ale aby im štát vychádzal v ústrety a všetko zariadil automaticky. Práve na to potrebujeme mať kvalitné, overené a zdieľané údaje v databázach,“ pripomenula ministerka Remišová.

Zdieľané údaje tiež prispejú k rozvoju konceptu „Moje dáta“, pri ktorom občan vie, ktoré údaje štát o ňom má a sám občan umožní zdieľanie vybraných dát tretím stranám ako sú banky, poisťovne, školy, a pod.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v mesiaci júl 2021 sa uskutoční školenie k predmetnej výzve pre možných žiadateľov v rámci výzvy. Bližšie informácie ku školeniu budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.

Viac informácií o výzve nájdete: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6a0c8f76-d239-481a-85fe-fef2af6a68e6

Autor: Mirri

Čítajte májový newsletter Dátovej kancelárie

Máj bol v znamení pozvoľného návratu do práce. Po presťahovaní sa do Westendu, vybalení sa a nájdení svojich vecí sme sa museli vyrovnať s niečím, čo bolo ešte donedávna roky rokúce samozrejmosťou – pravidelným príchodom do práce. Kládlo to opätovne nároky na ohľaduplnosť, keďže väčšina aktivít, stretnutí a pracovných skupín sa ešte stále odohrávala v online prostredí a niekedy to u nás v „open space dátovky“ vyzeralo viac ako v nejakom call centre… ale niečo podobné asi zažívate aj vy. Na druhej strane, osobný kontakt pomohol (vy)riešiť viaceré otvorené otázky, ktoré sa nie vždy dajú dobre prediskutovať online – ako príklady uvediem otázky princípu referenčnosti údajov, kvality údajov či zverejňovania potenciálne citlivých údajov vo formáte otvorených údajov. Keďže ani interne na to nemáme jednoznačné názory, tak sa teším, že sa nám darí udržiavať pravidelné stretnutia pracovných skupín, na ktorých o takýchto témach chceme ďalej diskutovať.

Udalosťou predchádzajúcich dní je bezpochyby schválenie novely zákona proti byrokracii (QW3) vládou SR a jej pokračovanie v ďalšom legislatívnom procese – príprava „prvého“ čítania v Národnej rade SR. Tým sa skončila, ako sa zdá, tá jednoduchšia práca. Okamžite po schválení vládou sme spustili kroky na prípravu implementácie tejto novely z technického pohľadu – predsa len ide o odstránenie viac ako 20 okruhov výpisov, potvrdení či dokumentov, pričom je to niekoľkomiliónový projekt, na ktorý máme asi šesť mesiacov (v porovnaní s inými, podobne veľkými národnými projektmi, ktoré trvajú viac ako dva roky…).

Okrem pracovných skupín sme pre vás pripravili napríklad aj nové online školenie na tému dátovej kvality, ktoré bude kombinovať predpripravené krátke vzdelávacie videá s následnou diskusiou a dovysvetľovaním. O pár dní spustíme prihlasovanie. Zatiaľ si predbežne zarezervujte termín 29. júna predpoludním. Koncom júna by mala byť spustená aj dopytová výzva na Manažment údajov inštitúcií verejnej správy. O jej detailoch sa dočítate v tomto newslettri.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock

Údaje k novej tehotenskej dávke budú dostupné cez portál OverSi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií koordinovalo proces sprístupnenia údajov o novej tehotenskej dávke vyplácanej Sociálnou poisťovňou do nadrezortného IS centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) a jeho elektronického portálového riešenia OverSi, ktorých je správcom pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dávka „Tehotenské“ je nová dávka nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje od 1. apríla 2021. Nárok na ňu si uplatňujú tehotné ženy, ktoré sú poistenkami Sociálnej poisťovne prostredníctvom žiadosti priamo v Sociálnej poisťovni. Cieľom dávky je pokryť zvýšené výdavky budúcej matky v tehotenstve. Prvýkrát sa táto dávka vyplácala tehotným ženám v máji 2021.

V praxi sa vykonali technologické, metodické a procesné úpravy v zmysle ustanovení zákona proti byrokracii a to tak, že matky pri predkladaní žiadostí na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemusia dokladovať poberanie tehotenskej dávky.

Tehotné ženy pre účely schválenia, resp. posúdenia napr. kompenzačnej dávky, dávky v hmotnej núdzi, posúdenie formulárov životného minima z dôvodu výplaty dotácií na stravu a školské pomôcky atď. už nemusia predkladať na ÚPSVaR potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní tehotenskej dávky. Pracovníci ÚPSVaR si pri prepočte príjmu žiadateľky z dôvodu zistenia nároku na príslušnú dávku cez portál OverSi preveria poberanie tejto dávky bez dokladovania listinného potvrdenia.

V praxi to znamená, že žiadateľka už nemusí ísť osobne na pobočku Sociálnej poisťovne, vyžiadať si potvrdenie o poberaní tehotenskej dávky a následne ho doručiť na ÚPSVaR. V zmysle sprístupnenia údajov o poberaní tehotenskej dávky zo Sociálnej poisťovne do IS CSRÚ a prístupných cez OverSi si tieto údaje od mája 2021 úrady práce, sociálnych, vecí a rodiny overujú elektronicky.

Autor: Datalab, Foto: Pixabay

Na pracovnej skupine PS1 schválili nové číselníky, gestorom bude MIRRI

Jedným zo schválených číselníkov je Účel prezentačnej schémy elektronického formulára, ktorý definuje jednotlivé prezentačné schémy, ktoré sú buď zadefinované priamo v bode 7.9.6 prílohy č.1 vyhlášky o štandardoch informačných technológií vo verejnej správe alebo sú to schémy priamo vykomunikované s MIRRI, vtedy majú vzor x-*. Prezentačná schéma je súhrnom pravidiel pre transformáciu dátového obsahu elektronického formuláru do predpísanej transformácie.

Ďalším je číselník Funkcia použitá na výpočet elektronického otlačku, ktorý sa uplatňuje v elektronickom formulári pri digitálnom podpisovaní. Týka sa to elektronického podpisu a elektronickej pečate. Z technologického hľadiska je to prepis vstupného reťazca na krátky výstupný reťazec. Hašovacie funkcie sú definované v dokumente Podpisové politiky, ktorý vydáva Národný bezpečnostný úrad.

Gestorom týchto technických číselníkov, ktoré sa uplatňujú v elektronických formulároch sa stane Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock

Vyšlo nové číslo newslettru Dátovej kancelárie

Milí čitatelia,

apríl bol „bláznivý“ nielen počasím, ale aj množstvom a rôznorodosťou práce, ktorá sa nám v dátovke nakopila – ešte stále na homeofficoch, online pracovné skupiny sa takmer bez prestávky striedali so spoločnými hovormi. Koncom mesiaca však nastal na pár dní zhon z iného dôvodu – sťahovali sme sa. Od 1. mája nás (aj ostatných kolegov zo Sekcie informačných technológií verejnej správy) teda nájdete na novej adrese – Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava (4. poschodie), pričom dúfame, že situácia sa vyvinie tak, že vás tam budeme môcť už čoskoro osobne privítať.

Počas minulého mesiaca sme veľký dôraz kládli na doťahovanie podstatných rozbehnutých vecí – sfinalizovali sme návrh tzv. Publikačného minima štátnej správy obsahujúceho návrh datasetov otvorených údajov, ktoré budú musieť všetky povinné osoby zverejňovať; uzatvárali sme rozporové konania k novele zákona proti byrokracii (tzv. QW3) a finalizovali sme prípravné práce k spusteniu štyroch národných projektov. Tri z nich (NP Dátová integrácia; NP Centrálna integračná platforma a Manažment osobných údajov a NP Konsolidovaná analytická vrstva) by mali byť spustené v najbližších dňoch a ten štvrtý (NP Open data 2.0) očakávame na prelome mája a júna.

Vzhľadom na komplexnosť a prierezovosť týchto národných projektov, kde sa očakáva aktívna spolupráca s ostatnými rezortmi, sme pripravili návrh novej dopytovej výzvy Manažment údajov zameranej na menšie a údernejšie projekty, ktoré v krátkom čase prispejú k zverejneniu či sprístupneniu množstva nových údajov. Výzva s predbežnou alokáciou 10 miliónov eur by taktiež mala byť vyhlásená v máji, možno júni. O podmienkach a detailoch výzvy diskutuje Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta a s cieľom maximálnej otvorenosti sme začali zasadnutia pracovných skupín nahrávať a zverejňovať na youtube kanáli Dátovej kancelárie – na stránkach tohto newslettra nájdete presný link.

Želáme pohodové čítanie.

Čítajte aprílové číslo newslettru Dátovej kancelárie

Autor: Datalab
Foto: Pixabay

Toto sú najžiadanejšie datasety pre rok 2021

Do tohtoročného prieskumu sa zapojilo viac ako tridsať subjektov z rôznych oblastí. Dátová kancelária v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti všetky podnety a požiadavky spracovala a v apríli pokračovala v stretnutiach s dátovými kurátormi.

Zverejňovanie otvorených údajov je jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024 v oblasti informatizácie. Jedným z cieľov je dosiahnuť jednoduchý prístup k informáciám a údajom, a to práve prostredníctvom ich sprístupňovania.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by štátna správa mala zverejniť. Cieľom tejto úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy so zámerom podpory princípov otvoreného vládnutia.

Dátová kancelária ako gestor témy otvorených dát na Slovensku na základe dohody s úradom splnomocnenca začala organizovať stretnutia s dátovými kurátormi jednotlivých orgánov verejnej moci (OVM), ktorých hlavným cieľom je, aby boli najžiadanejšie datasety dostupné pre všetkých a aby boli publikované na portáli https://data.gov.sk/. Aktuálny stav zverejnenia datasetov je dostupný v google tabuľke Prieskum najžiadanejších datasetov.

Od 15. februára do 15. marca 2021 sme spolupracovali s úradom splnomocnenca na novom prieskume najžiadanejších datasetov pre rok 2021. V spomínanom období sme zbierali prostredníctvom online dotazníku podnety od odbornej verejnosti. Do nového prieskumu sa zapojilo viac ako tridsať subjektov (mimovládne organizácie, aktívni občania, zástupcovia akadémie, vedy a výskumu, zástupcovia analytických jednotiek regionálnych a miestnych samospráv alebo biznisu). Následne sme s každým zapojeným do prieskumu absolvovali stretnutie, kde boli ich podnety a požiadavky na dáta bližšie špecifikované a zapracované.

Do 31. marca 2021 sme spracovali všetky podnety a požiadavky na dáta odbornej verejnosti a od 1. apríla 2021 sme pokračovali v stretnutiach s dátovými kurátormi jednotlivých OVM, kde sme všetky podnety a požiadavky na dáta komunikovali s cieľom ich následného publikovania na portáli https://data.gov.sk/.

Pevne veríme, že do 31. decembra 2021 bude sprístupnených čo najviac dát, ktoré si odborná verejnosť žiadala, aby to bolo v súlade s plnením úlohy Akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Nový prieskum najžiadanejších datasetov pre rok 2021

Autor: Datalab, Foto: Pixabay