Ako naplniť princíp otvorených údajov vo verejnej správe

1 Videní

Podľa novej smernice o otvorených údajoch platí, že ak údaje verejnej správy nie sú osobnými, alebo inak chránenými údajmi, majú byť už všetky štandardne sprístupnené ako otvorené údaje a to bezvýhradne a nediskriminačne. Hoci daňovníci už za zhromaždenie a správu týchto údajov v informačných systémoch zaplatili, dostať sa k nim nie je vždy ľahké. A tu nejde len o transparentnosť, ale aj maximálnu efektívnosť verejnej správy. Ako sa však vyrovnať s týmto princípom, ktorý u nás nemá vybudovanú mnohoročnú tradíciu?

O tom, ako plánuje Dátová kancelária podporovať a napĺňať tento princíp, s ktorým je plne stotožnená, resp. o tom, aké otázky sa v súčasnosti riešia v téme otvorené údaje na Slovensku, sa môžete dozvedieť v špeciálnej Pracovnej skupine otvorené údaje v ČeskoSlovensku 2021, ktorá sa uskutoční 28. 10. 2021 o 13:00, kde vystúpi špeciálny hosť Jakub Malina z Ministerstva vnútra ČR, ktorý predstaví koncept otvorených údajov v Českej republike a spôsob, akým tam uvedený princíp napĺňajú.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Webex link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/da544aac6f23453f8239c75808bfca9b?siteurl=mirri&MTID=mc2c17a04a5a7eea8355372fbe81781ac