Pozvánka na školenie: Tvorba publikačného minima štátnej správy

1 Videní

Pozývame Vás na online školenie ,,Tvorba publikačného minima štátnej správy“, ktorého cieľom je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie potrebné pre úspešné vytvorenie publikačného minima štátnej správy.

Úvod školenia bude zameraný na prezentáciu základných vlastností otvorených údajov ako: odporúčané formáty zverejnenia (CSV, XML, JSON, ODS, RDF alebo OpenDataAPI), súčasne spolu s jazykom určeným na reprezentáciu metaúdajov otvorených údajov DCAT (názov datasetu, vydavateľ, periodicita akutalizácie, formáty distribúcií a iné). V ďalšej časti budú prezentované jednotlivé datasety publikačného minima, ich štruktúra, spolu s návodom, ako je možné jednotlivé datasety vytvoriť. Na záver bude prezentovaný odporúčaný spôsob ich katalogizácie na Centrálnom portáli otvorených údajov data.gov.sk.

Predmetné školenie sa uskutoční 22. septembra (streda) od 13:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/webappng/sites/mirri/meeting/download/b88b190ca4fc4abbb2f6e49cb5aba554?siteurl=mirri&MTID=m0715a7f76703ca940723e7f71fdf83b4

V prípade záujmu o certifikát, si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie konkrétnej osoby a zaslanie jej kontaktných údajov (meno a priezvisko, inštitúcia, pracovná pozícia, oddelenie/odbor/sekcia, telefónne číslo, e-mail) najneskôr do piatka, 17. septembra 2021, 20:00 hod. a to elektronicky na adresu: rene.valent@mirri.gov.sk.