Školenie k dopytovej výzve zameranej na Manažment údajov sa uskutoční 22. júla

913 Videní

Pozývame Vás na online školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Predmetné školenie sa uskutoční 22. júla (štvrtok) od 10:00 – 11:00 hod. a bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex. Link: https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m277e8cd45bd1dc12ac132c16e2d42db9

Pre účasť na školení je potrebné mať stiahnutú aplikáciu Webex (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu).

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o prihlásenie sa na školenie prostredníctvom: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHqhxGfUTJGCYtaaRXOZwOMkDhUyQI0XlerPZNtLqcs/edit?usp=sharing

Výzva je zverejnená na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk, konkrétne v časti: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 27.09.2021.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: milan.andrejkovic@mirri.gov.sk.