Čítajte februárové číslo newslettru Dátovej kancelárie

677 Videní

Februárové vydanie newsletteru prináša pohľad na dve naše kľúčové legislatívne aktivity – zákon o údajoch a novela zákona proti byrokracii. O tom, že ide o zaujímavé témy, svedčí aj váš záujem – k zákonu o údajoch sme dostali spolu 575 pripomienok, k novele zákona proti byrokracii viac ako 300. Marec bude teda v znamení intenzívneho hľadania riešení takým spôsobom, aby sme oba tieto zákony mohli posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu a súčasne aby tieto zákony nestratili na svojej údernosti.

Naďalej intenzívne pripravujeme spustenie našich národných projektov, a preto pokračujeme v ich predstavovaní a vysvetľovaní vzájomných vzťahov medzi nimi. V tomto čísle popisujeme úplný základ, na ktorom stoja naše projekty a vlastne aj celá výmena dát vo verejnej správe – centrálna správa referenčných údajov.

Ako „prípadovú štúdiu“ sme si vybrali popis riešenia problematiky zvyšovania kvality údajov v registroch vybraných právnických osôb z dôvodu vytvárania elektronických schránok pre ne. Po uzavretí celého procesu pripravíme detailnejší popis všetkých realizovaných aktivít a procesov aj s vplyvmi a výsledkami, nakoľko môžu slúžiť ako poučenie a inšpirácia pre všetkých (pro)aktívnych zamestnancov verejnej správy.

Príjemné čítanie

Odkaz na newsletter

Autor: Datalab, Foto: Pixabay