Uznesenie vlády SR č. 346 z 24. júla 2017
Poradie úlohyB20
Znenie úlohyVytvoriť katalóg, ktorý bude obsahovať metadáta o všetkých existujúcich údajoch inštitúcie, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.
ZodpovedníÚPVII, ministri, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu
Spolupracujúci subjektÚV SR
Termíndo 30. júna 2018
Odklad termínu plnenia úlohy do 30. júna 2019
Inštrukcia k plneniu úlohyOdporúčanie:
Bolo vykonané na základe plnenia úlohy B18 Uznesenia vlády SR č. 346/2017 a zaslané na ÚPVII