Uznesenie vlády SR č. 346 z 24. júla 2017
Poradie úlohyB19
Znenie úlohyZverejniť a sprístupniť katalóg na portáli data.gov.sk, aby záujemcovia vedeli, aké údaje a v ktorej inštitúcii verejnej správy SR sú k dispozícii a mohli ich žiadať podľa zákona o slobode informácií
ZodpovednýÚV SR
Spolupracujúci subjektÚPVII, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu
Termíndo 30. júna 2018
Odklad termínu plnenia úlohy do 30. júna 2019
Inštrukcia k plneniu úlohyKaždá inštitúcia  zverejní pod otvorenou licenciou katalóg vytvorený v rámci úlohy č. B18 na portáli data.gov.sk pod názvom: „Katalóg otvorených údajov“ +  skrátený názov inštitúcie (napr. Katalóg otvorených údajov NASES).