Prázdniny sa skončili, prinášame nové číslo newslettra Datalab

1 Videní

V Dátovej kancelárii sa nám počas leta podarilo dosiahnuť niekoľko úspechov – spustili sme už tri (Dátová integrácia; Centrálna integračná platforma a manažment osobných údajov; Konsolidovaná analytická vrstva) z našich štyroch národných dátových projektov. Okrem toho ešte pripravujeme spustenie projektu Otvorené údaje 2.0.

V tomto čísle prinášame informácie o spustení projektu Dátová integrácia. Všetky tieto projekty sa realizujú tzv. agilným spôsobom, čo znamená, že výsledky budú prinášať priebežne už počas svojej realizácie. Prvým viditeľným výsledkom a príkladom úspešnej spolupráce je analytický dashboard s dátami o ochorení COVID 19, vytvorený v spolupráci s analytickou jednotkou ministerstva zdravotníctva (IZA – Inštitút zdravotných analýz). Tento aj ďalšie výstupy vám postupne predstavíme v nasledujúcich číslach newslettra.

V júli nám Národná rada SR schválila druhú novelu zákona proti byrokracii, tzv. QuickWin3, ktorá prinesie zatiaľ najväčšiu vlnu odbúravania „papierovačiek“, a to aj vďaka využívaniu prínosov informatizácie. Po schválení novely sme sa hneď pustili do implementácie, keďže účinnosti sú nastavené naozaj ambiciózne – najbližšia má určený dátum už 1. januára 2022.

V oblasti otvorených údajov ideme aj naďalej príkladom. Predstavujeme vám ďalšie dva datasety z plánovaného publikačného minima štátnej správy, pričom na portáli otvorených údajov data.gov.sk sa už tieto datasety (reálne vytvorené aj s údajmi za MIRRI), samozrejme, nachádzajú.

Okrem toho pokračujeme v našich vzdelávacích aktivitách, a preto sa nezabudnite prihlásiť na ďalšie školenie v oblasti otvorených údajov, ktoré zrealizujeme už počas septembra.

Želáme pohodové čítanie.

Odkaz na augustové číslo: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_2108_HR.pdf