• CBA - Agendové IS (Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov. Ekonomické náklady sú bez DPH)

Kompletný zoznam príloh výzvy nájdete na:

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2019-7-10-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-so-zameranim-na-lepsie-vyuzivanie-udajov-instituciami-verejnej-spravy/

Dokumenty sú platné ku dňu 23.9.2019.

Dátum zverejnenia výzvy: 23.09.2019
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 25.11.2019
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 27.01.2020