Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je realizovať projekty zamerané na analytické využitie dát v definovanej problémovej oblasti s cieľom poskytnúť riešenia pre zlepšenie rozhodovania a zabezpečenia fungovania verejnej správy. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených pre túto výzvu je 15,000,000 €

refundácia z EÚ


 

Spracovateľ musí definovať aktivity projektu z jednotlivých zadefinovaných oprávnených aktivít:
 • A1: Analýza prípadov použitia
 • A2: Zabezpečenie zdrojov dát
 • A3: Nastavenie funkcionalít
 • A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy
 • A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov
 • A6: Zavedenie zmien do praxe
Touto výzvou sú podporované nasledovné typy dopytovo – orientovaných projektov:
 • 1. Lepší návrh politík a regulácií
 • 2. Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím
 • 3. Spojenie úradníka a stroja: inovácie procesov
 • 4. Prediktívne kontroly
 • 5. Automatizácia spracovania podaní
 • 6. Určovanie opatrení na základe rizík
 • 7. Lepšie riadenie zdrojov a plánovanie činností
 • 8. Plánovanie budúcich kapacít
 • 9. Prediktívna polícia a prediktívne hasičstvo
 • 10. Územné plánovanie
 • 11. Zvýšenie kvality služieb
 • 12. Zvýšenie výkonnosti vnútorných procesov
 • 13. Optimalizácia prevádzky organizácií verejnej správy
 • 14. Využitie decentralizovaných technológií

 

Pre ďalšie doplňujúce informácie a prílohy súvisiace s výzvou odporúčame navštíviť uvedené odkazy: