Kvalita datasetov je nevyhnutnou podmienkou pre naštartovanie dátovej ekonomiky. Práve experti v oblasti dát v rámci Dátovej kancelárie verejnej správy musia spolupracovať s dátovými kurátormi ako aj prevádzať vlastné náhodné kontroly publikovaných datasetov a analyzovať, či sa v daných dátach nenachádzajú problémy, ktoré by prakticky znamenali nepoužiteľnosť zverejnených dát. V prípade identifikácie problematických datasetov bude následne poverený člen Dátovej kancelárie verejnej správy komunikovať a požadovať nápravu od inštitúcií, ktoré problematické datasety zverejňujú.

Nižšie uvádzame dokumenty, kde sme na vybraných datasetoch zmerali dátovú kvalitu. Na základe merania boli zistené nedostatky, ktoré sú podrobne popísané. Pripravili sme návrhy na zlepšenie, ktoré meraný dataset upravia do žiadanej (správnej) podoby. Dátová kancelária následne komunikovala a požadovala dotknutú inštitúciu o nápravu.