Projekt Otvorené údaje 2.0 prináša dátový portál na úrovni členského štátu Európskej Únie.