Čo sme stihli v roku 2019
100%

Referenčné údaje

 • Aktívna komunikácia so správcami registrov
 • Spustenie formálneho procesu vyhlásenia Registra adries za nový referenčný register
100%

Základné číselníky

 • Návrh na vyhlásenie nových základných číselníkov, ktorých gestormi sú rezort vnútra a ÚGKK
100%

Moje údaje

 • Príprava unikátneho konceptu, ako by vo verejnej správe mali vyzerať Moje údaje
 • Spolupráca na testovacej mobilnej aplikácii, ktorá reálne ukazuje, ako fungujú „moje údaje“ (potvrdenie o návšteve školy)
100%

Otvorené údaje

 • Pomoc dátovým kurátorom na ministerstvách, aby čo najviac zverejňovali datasety otvorených údajov
100%

Dátová kvalita

 • Príprava (s dodávateľmi) komplexného materiálu o kvalite dát, ako ju merať a zvyšovať
 • Praktický návod pre rezorty, čo musia robiť, aby kvalitu svojich dát zvyšovali
 • Spustenie pilotného merania dátovej kvality na ministerstvách a vybraných inštitúciách
100%

Dátová legislatíva

 • Zapojenie sa do tvorby nových zákonov
 • Súčinnosť na príprave zákona o údajoch
 • Spolupráca s novelou zákona proti byrokracii (177/2018 Z. z.)
100%

Dopytové výzvy a projekty

 • Príprava dopytových výziev a vzorových projektov pre žiadateľov (V spolupráci so OPII a Programovou kanceláriou ÚPVII)
 • Príprava národných projektov ÚPVII (Otvorené údaje 2.0, Konsolidovaná analytická vrstva, Manažment osobných údajov)
100%

Komunikácia

 • Vytvorenie informačno-komunikačného nástroja - Newsletter DK
 • Usporiadanie konferencie Dátovej kancelárie
  (Sme pripravení na dátovú transformáciu?)