Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vybavenosti každoročne robí prieskum dopytu verejnosti najžiadanejších datasetov otvorených údajov. Dátová kancelária MIRRI organizuje stretnutia s dátovými kurátormi jednotlivých OVM, ktorých cieľom je publikovanie práve spomínaných najžiadanejších datasetov na portáli data.gov.sk.

[embeddoc url=" https://datalab.digital/wp-content/uploads/MF_2020.xls" download="all" viewer="microsoft"]