Počet všetkých schválených štúdii uskutočniteľnosti pre dopytové výzvy Manažment údajov pre inštitúcie verejnej správy (29) a Lepšie využívanie údajov pre inštitúcie VS (12) v štyroch hodnotiacich kolách za obdobie od decembra 2018 do januára 2020 je 41 štúdii.

 

Manažment údajov inštitúcií verejnej správy
Prvé hodnotiace kolo pre manažment údajov OPII 2018/7/3-DOP
1su_193Ministerstvo dopravy a výstavy SRRegistre výstavby2,984,400 €12/2018
2su_186Ministerstvo zahraničných vecí SR

 

Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a EU záležitostí SR999,834 €

 

12/2018
Druhé hodnotiace kolo pre manažment údajov OPII 2018/7/3-DOP
3su_220Národné osvetovéIS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia674,945 €

 

03/2019

 

4su_226Národné lesnícke centrumCentralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre997,632 €

 

03/2019

 

5su_233Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ÚKSÚPCentrálny údajový repozitár ÚKSUP2,936,000 €

 

03/2019
6su_243Centrum vedecko-technických informácii SRManažment údajov pre oblasť vedy a výskumu

 

997,400 €

 

03/2019
7su_257Ministerstvo financií SRKomplexný projekt pre manažment údajov2,965,935 €

 

03/2019
8su_261Štatistický úrad SR

 

Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu2,400,000 €

 

03/2019
Prvé hodnotiace kolo pre manažment údajov OPII 2019/7/6-DOP
9su_237Prešovský samosprávny kraj

 

Manažment údajov PSK II

 

972,212 €

 

10/2019
10su_244Žilinský samosprávny kraj

 

Manažment údajov Žilinského samosprávneho kraja

 

999,816 €

 

10/2019
11su_278Úrad vládyManažment údajov Úrad vlády SR2,852,112 €10/2019
12su_388Štátna veterinárna a potravinová správa SR

 

Manažment údajov ŠVPS SR

 

2,999,540 €

 

10/2019
13su_397Ústredný kontrolný a skúšobný ústavu poľnohospodárskyRozšírenie centrálneho údajového repozitára986,764 €

 

10/2019
14su_403Ministerstvo kultúry SRManažment údajov Ministerstva kultúry SR674,945 €

 

10/2019
15su_406Zbor väzenskej a justičnej stráže

 

Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 

852,077 €

 

10/2019
16su_413Pôdohospodárska platobná agentúraManažment údajov PPA3,019,477 €

 

10/2019
17su_420Národné lesnícke centrum

 

Manažment údajov lesných pozemkov NLC

 

996,000 €

 

10/2019
18su_428Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuManažment údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR2,484,462 €

 

10/2019
19su_432 

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

 

Manažment údajov zbierky listín

 

4,391,920 €

 

10/2019
20su_433Úrad priemyselného vlastníctva SR

 

Manažment údajov Úrad priemyselného vlastníctva

 

969,166 €10/2019
21su_447Hydromeliorácie štátny podnik

 

Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií

 

999,583 €

 

10/2019
22su_450Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouManažment údajov ÚDZS - CRP, RZP, RPZS, RÚ3 002 862 €

 

10/2019

 

23su_452Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouePrehliadky ÚDZS1,484,620 €

 

10/2019
24su_463Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuManažment údajov vo VS - MetaIS konsolidácia

 

2,574,224 €

 

10/2019
Druhé hodnotiace kolo pre manažment údajov OPII 2019/7/6-DOP
25su_282Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Manažment údajov elektronické úložisko projektovej dokumentácie3,447,500 €

 

01/2020
26su_336Národné športové centrumManažment údajov ISŠ

 

2,798,781 €01/2020

 

27su_446Dopravný úrad

 

Manažment údajov Dopravného úradu4,996,042 €

 

01/2020
28su_529Národné centrum zdravotníckych informáciíElektronizácia dávok z nemocenského poistenia2,484,424 €01/2020
29su_540Slovenský pozemkový fond

 

Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF3,119,633 €

 

01/2020
Lepšie využívanie údajov inštitúcií verejnej správy
Prvé hodnotiace kolo pre Lepšie využívanie údajov OPII 2019/7/10-DOP
1Su_288Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuCentrálny informačný systém na riadenie IT aktív verejnej správy4,405,728€11/2019
2su_444Národné centrum zdravotníckych informáciíLepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)4,916,195 €

 

11/2019
3su_509Finančné riaditeľstvo SRZvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov1,998,499 €

 

11/2019
4su_513Žilinská univerzita v ŽilineAnalytické Centrum Dopravných Informácií2,315,749 €11/2019
5su_522Technická Univerzita v KošiciachZvýšenie efektívnosti využívania energetických údajov za účelom úspory financií v budovách verejnej správy989,980 €11/2019
Druhé hodnotiace kolo pre Lepšie využívanie údajov OPII 2019/7/10-DOP
6su_518Ministerstvo dopravy a výstavby SRManažérsky informačný systém

 

1,989,819 €01/2020
7su_532Štatistický úrad SRIdentifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov do RPO a prediktívne návrhy ich korekcie999,520 €01/2020
8su_552Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuDynamický architektonický model governmentu

 

2,564,465 €01/2020
9su_566Nitriansky samosprávny krajLepšie využívanie údajov Nitrianskeho samosprávneho kraja989,171 €

 

01/2020
10su_567Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuAnalýza a návrh migrácie do vládneho cloudu

 

1,997,568 €

 

01/2020
11su_490Pôdohospodárska platobná agentúraRozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA990,000 €

 

01/2020
12su_590Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Prediktívne modely prevenčných programov

 

1,992,846€01/2020