Zoznam úloh, týkajúcich sa otvorených údajov, ktoré je potrebné odpočtovať do konca decembra

837 Videní

Vážení dátoví kurátori, v priloženej tabuľke sme pre vás zosumarizovali zoznam všetkých úloh z Uznesení vlády SR, týkajúcich sa otvorených údajov, ktoré je povinné odpočtovať ku 31.12.2020.

Foto: Pixabay