Za účelom zhodnotenia dátovej kvality datasetov otvorených údajov pri Registri adries sme sa zamerali na 4 datasety:

https://data.gov.sk/dataset/register-adries-register-ulic
https://data.gov.sk/dataset/register-adries-register-casti-obci
https://data.gov.sk/dataset/register-adries-register-obci
https://data.gov.sk/dataset/register-adries-register-okresov

Z každého datasetu sme sa zamerali na verziu konsolidované dáta. štruktúra je hierarchická - t.j. keď chceme k nejakej ulici priradiť okres, musíme najskôr identifikovať kód obce v datasete ulíc, a potom v datasete obcí nájsť kód okresu. Nakoniec v datasete okresov podľa id zistíme názov okresu.