Základné číselníky

Základné číselníky obsahujú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú spolu s referenčnými registrami štandardom pre informačné systémy verejnej správy (ISVS) na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.

Základné číselníky sú súčasťou modelu procesnej integrácie  a integrácie údajov, ktorý slúži ako jednotný spôsob poskytovania údajov pre konzumentov – orgány verejnej moci. Nie je potrebné, aby sa systémy integrovali spôsobom každý s každým, ale informačné systémy jednotlivých orgánov verejnej moci sa jednotne integrujú na Centrálny systém správy referenčných údajov (CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie. Orgány verejnej moci sú povinné zo zákona využívať tento modul pri výkone verejnej moci.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR je správcom zoznamu základných číselníkov. Tento zoznam je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy(MetaIS). Každý základných číselník má svojho gestora (orgán verejnej moci).

Gestor je zodpovedný za vydanie a spravovanie základného číselníka a aktuálnosť položiek číselníka. Každý číselník obsahuje tieto údaje: názov číselníka, kód číselníka, názov gestora, dátum účinnosti číselníka.

Gestorstvo základných číselníkov upravuje legislatíva najmä výnos o štandardoch 44/2014 Z.z.

Centrálny metainformačný systém verejnej správy je integrovaný na systém Centrálnej správy referenčných údajov.

Zoznam vyhlásených základných číselníkov

Kód:Názov číselníkaZákladný číselníkGestor
CL010143Kód druhu stavbyÁnoÚrad geodézie, kartografie a katastra SR
CL010139Druh adresyÁnoUPPVII
CL010138Jednotka menyÁnoUPPVII
CL010113Typ štatutárneho orgánuÁnoŠtatistický úrad SR
CL010111Druh akcieÁnoŠtatistický úrad SR
CL010110Typ organizačnej jednotkyÁnoŠtatistický úrad SR
CL010109Typ zainteresovanej osobyÁnoŠtatistický úrad SR
CL010108Právny stav organizácieÁnoŠtatistický úrad SR
CL010076JazykyÁnoMinisterstvo kultúry SR
CL005205Ekonomická činnosťÁnoŠtatistický úrad SR
CL004005Typ telefónneho číslaÁnoMinisterstvo dopravy a výstavby SR
CL004004Príbuzenský stavÁnoŠtatistický úrad SR
CL004003Existenčný stavÁnoŠtatistický úrad SR
CL004002Rodinný stavÁnoŠtatistický úrad SR
CL004001IdentifikátorÁnoUPVII
CL003003PohlavieÁnoŠtatistický úrad SR
CL000647Okruhy životných situáciíÁnoUPVII
CL000646Životné situácieÁnoUPVII
CL000645Agendy verejnej správyÁnoUPVII
CL000644Úseky verejnej správyÁnoUPVII
CL000086Krajina OSNÁnoŠtatistický úrad SR
CL000063Titul za menomÁnoMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CL000062Titul pred menomÁnoMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CL000056Právna forma organizácieÁnoŠtatistický úrad SR
CL000025Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obecÁnoŠtatistický úrad SR
CL000024Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okresÁnoŠtatistický úrad SR
CL000023Regionálna štatistická územná jednotka 3 - krajÁnoŠtatistický úrad SR

Zoznam plánovaných základných číselníkov

Kód: Názov číselníka GestorDôvodStav
CL010131NárodnosťMinisterstvo vnútra SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zPrebehla diskusia s MK a MV, záver tejto komunikácie - MV má právo viesť tento číselník ako nie základný. Každý občan SR podľa ústavy má právo rozhodnúť sa o svojej národnosti (čl.12 ods. 3) a nemôže byť limitovaný rozsahom poskytovaným číselníkom. Je návrh na vyradenie tohto číselníka zo zoznamu plánovaných základných číselníkov.
CL010112Zdrojový registerUPPVIIPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zKonzultácie so Štatistickým úradom, ktorý vedie číselník Zdrojový register.
CL010134Regulované povolaniaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zOslovené MPSVR s požiadavkou na vyhlásenie číselnníka ako základný. MPSVR pripravuje podklady k napĺneniu položiek základného číselníka.
CL010136Obmedzenie právnej spôsobilostiMinisterstvo spravodlivosti SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zOslovené MS SR, zatiaľ nereagovalo na požiadavku na vyhlásenie základného číselníka
CL010141Časť obceMinisterstvo vnútra SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zČíselník je v MetaIS, pripravený na prerokovanie a schválenie v PS1.
CL010142Účel budovyMinisterstvo dopravy a  výstavby SRPovinnosť vyplýva z Výnosu o štandardoch 55/2014 Z.zOslovené MDV SR, zatiaľ nereagovalo na požiadavku na vyhlásenie základného číselníka

 

Podrobnejšie informácie k vyhláseným základným číselníkom nájdete aj tu