Príručka k vyhlasovaniu referenčných údajov

Postup spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“.

Zoznam referenčných údajov

Údaje sa stávajú referenčnými na základe zverejnenia v Zozname referenčných údajov vedenom na ÚPPVII.

Dátová kancelária ÚPVII vytvára, aktualizuje a zverejňuje Plán vyhlasovania referenčných údajov, v ktorom sú pre každý referenčný register uvedené lehoty splnenia jednotlivých krokov postupu vyhlásenia registra za referenčný, alebo plánované hodnoty splnenia týchto krokov.

Plán vyhlasovania referenčných údajov na rok 2019 je dostupný tu.