Čistenie dát s pomocou Konzoly Dátového Stewarda je kľúčovým krokom k dátovo riadenej organizácii a podmienkou pri uplatňovaní zásad Dátového manažmentu, ktorý sa v modernej spoločnosti dostáva do popredia ako nevyhnutný manažérsky prístup.

Riešenie Konzoly Dátového Stewarda je dodávané ako doplnková aplikácia integračných riešení a prostredníctvom prehľadného grafického prostredia ponúka používateľom všetky funkčnosti pre riadenie kvality dát, definovanie ich kvality a alokovanie jedinečných a správnych záznamov v dátových zdrojoch.

Samozrejmosťou je široká paleta podpornej funkčnosti, ako riadenie kampaní, pracovných postupov, definícia dátových modelov a integrácia získavania a nahrávania dát v rámci dátových prenosov.

Tento doplnkový modul je vhodný najmä v kombinácii smodulom správy kmeňových údajov MDMkonsolidácie všetkých kmeňových údajov v organizácii s cieľom zjednotenia údajov zdieľaných viacerými informačnými systémami do  databázy kmeňových údajov, ktoré sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne, no je možné ho využiť aj pre samostatné úlohy dočisťovania dát v samostatných datasetoch.

Keďže nie vždy je možné dáta opraviť a zjednotiť plne automatizovanými procesmi, v týchto prípadoch je nutné zapojiť do procesu riadenia kvality bežných biznis používateľov (stewardov), so znalosťami o správnej podobe jednotlivých údajov.

Cieľom využitia konzoly Dátového Stewarda je zapojiť užívateľov do procesu riadenia kvality formou manuálneho dočisťovania údajov s cieľom zabezpečenia korektnej tvorby zlatých záznamov.

Predpoklady potreby využitia Konzoly Dátového Stewarda  v procesoch OVM:

 • Organizácia plánuje zaviesť alebo má zavedený manažment kmeňových údajov,
 • v organizácii existuje niekoľko oddelených dátových zdrojov s duplicitnými údajmi, no nie je automaticky možné určiť ich unikátnosť a duplicitnosť,
 • organizácia spracúva dáta, ktoré je potrebné manuálne vyhodnotiť ich vlastníkmi,
 • organizácia chce konsolidovať viacero dátových zdrojov do jedného výstupu s výberom dát podľa dôveryhodnosti ich zdroja.

Prínosy využitia Konzoly Dátového Stewarda:

 • Zapojenie dátových stewardov pre stotožňovanie rovnakých záznamov z rôznych zdrojov,
 • zapojenie biznis používateľov, vlastníkov dát do zlepšovania kvality dát v spoločnosti,
 • odbremenenie IT oddelenia a zníženie nákladov na implementáciu pravidiel dátovej kvality,
 • zabezpečenie zdieľania logiky tvorby dátových zdrojov,
 • jedinečné grafické prostredie prispôsobené na riadenie kampaní čistenia dát a tvorbu kmeňových dát,
 • flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty implementácií,
 • prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty.
Súbory na stiahnutie

Doplnkový modul Konzoly dátového stewarda je možné vyskúšať na vyžiadanie.

Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre konzolu dátového stewarda DSC Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu

V rámci služieb vládneho cloudu je tento doplnkový modul dostupný v plnej Platform verzii ako súčasť jedného z modulov DI, DQ, ESB alebo MDM.