Sprístupňovanie referenčných údajov

wdt_ID Stav organizácie Skutočnosť Skutočnosť - zoznam OVM Cieľ 2020YE
1 Organizácie poskytujúce všetky identifikované údaje 3 DÔVERA zdravotná poisťovňa, Krajský súd BA, Štatistický úrad SR 16
2 Organizácie poskytujúce materiálnu časť referenčných dát 6 Finančné riaditeľstvo SR, Generálna prokuratúra SR, Protimonopolný úrad 3
3 Organizácie poskytujúce obmedzenú množinu údajov 4 Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 0
4 Organizácie zatiaľ neposkytujúce svoje údaje 20 Ostatné organizácie verejnej správy 14
Stav organizácie Skutočnosť Skutočnosť - zoznam OVM Cieľ 2020YE

Zoznam dostupných referenčných dát