Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom, soc. poistení a daniach už len online

957 Videní

Štatutári občianskych združení, neziskových organizácií i nadácií už tento rok nemuseli pri registrácii na možnosť poberať 2% dane z príjmu, predkladať papierové potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení. Možnosť nepredkladať notárom potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení využilo počas prvých dvoch týždňov 1 077 štatutárov, na sociálnom poistení 1 863 štatutárov. V prípade nedoplatku na daniach išlo o 435 fyzických či právnických osôb.

S účinnosťou od 1. decembra bolo v rámci novely zákona proti byrokracii zrušené predkladanie ďalších troch potvrdení, a to potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu.

„Nové služby štátneho portálu OverSi z dielne nášho úradu boli počas prvých dvoch decembrových týždňov zaujímavé najmä pre štatutárov neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení za účelom registrácie na asignáciu 2% dane z príjmu. Aj keď teraz túto možnosť využila viac ako tisícka štatutárov, predpokladáme, že v budúcom roku to už budú všetci“, zhodnotil vicepremiér Richard Raši.

ÚPVII komunikoval pri zavádzaní nových služieb aj s Notárkou komorou Slovenskej republiky. Notári získali včas informáciu o tom, že  pri registrácii subjektov na asignáciu 2% z dane  z príjmu si údaje o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení získajú priamo z OverSi.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu krok po kroku buduje bezpapierové úrady. Dokladuje to aj rastúci počet potvrdení, ktoré už občania ani podnikatelia nemusia predkladať. Od septembra 2018 do polovice decembra 2019 si úrady prostredníctvom portálov OverSi a DCOM stiahli viac ako 600-tisíc potvrdení a občanom a podnikateľom tak ostalo v peňaženkách takmer 9,3 milióna eur. Ďalšie tisíce potvrdení si získali úrady priamou integráciou systémov.

Kým v roku 2018 si úrady stiahli 85-tisíc potvrdení, za rok 2019 ich bolo viac ako 517-tisíc. V roku 2018 občania a podnikatelia ušetrili na poplatkoch aj čase 948-tisíc eur, v tomto roku je ich úspora niekoľkonásobne vyššia, predstavuje sumu 8,3 milióna eur.

Od 1. decembra 2019 je rovnako zrušená povinnosť predkladať papierové potvrdenia o návšteve školy za účelom daňového bonusu. V tomto prípade si potrebné dáta na uplatnenie nároku získa Finančná správa SR priamou integráciou systémov.

ÚPVII už zrušil spolu 13 potvrdení a to v rámci prvej a druhej vlny boja proti byrokracii. V stredu vláda schválila už druhú novelu Zákona proti byrokracii, ktorá počíta so zrušením ďalších ôsmich potvrdení/ výpisov a predpokladanou úsporou vyše 18 miliónov eur ročne.

Portál OverSi je vysoko hodnotený zo strany odbornej i laickej verejnosti.  Ako najlepší projekt digitalizácie získal cenu ITAPA 2018.

V prípade potreby je občanom ako aj orgánom verejnej moci k dispozícii aj všeobecný mail stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk a web stránka www.stopbyrokracii.sk.

Zdroj: vicepremier.gov.sk