Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ušetrí ľuďom čas a peniaze.

Tento zákon je prvým krokom k princípu "Jedenkrát a dosť", čo znamená, že občania už nebudú musieť na úrady nosiť potvrdenia, ktoré si úrady vedia zabezpečiť aj z elektronických registrov štátu. V roku 2017 občania a podnikatelia na úrady doniesli viac ako milión výpisov*, ktoré si podľa nášho zákona už budú úrady vymieňať medzi sebou. Očakávame ročnú úsporu cca 13 mil. eurktorá spočíva v šetrení občanov a podnikateľov na správnych poplatkoch, cestovných nákladoch a čase. V roku 2017 občania a podnikatelia strávili pri získavaní týchto výpisov až 620 000 hodín. Chceme aby ste tento čas využili efektívnejšie.

*Pozn.:   V prvej fáze ide o výpis listu vlastníctva, výpisy z obchodného a živnostenského registra a výpis z registra trestov. V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348 680 výpisov z listu vlastníctva, 280 325 výpisov z obchodného registra, 67 690 výpisov zo živnostenského registra a 316 130 výpisov a odpisov z registra trestov.

Ako to bude fungovať?

Čo vás čaká a ako postupovať pri predkladaní rôznych žiadostí ku ktorým sú potrebné prílohy vo forme výpisov, či potvrdení.

Čítajte viac

Aktuálny stav

Detailné informácie o projektoch pri napĺňaní princípu "Jedenkrát a dosť" a postupnom odstraňovaní byrokracie na Slovensku.

Čítajte viac

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede, ktoré vám môžu pomôcť pred tým ako nás budete kontaktovať.

Čítajte viac