Realizácia konceptu Mojich dát v podobe mobilnej aplikácie

Moje údaje a ich sprístupnenie cez systémy verejnej správy údajov patrí k hlavným cieľom Dátovej kancelárie. V tejto časti článku sa venujeme otázke, akým spôsobom zabezpečiť jeho realizáciu v podmienkach verejnej správy na Slovensku. Dôraz je pritom kladený na praktické otázky a ukazujeme možnosti prístupu k technickej implementácii. V súčasnosti prebiehajú posledné práce na mobilnej aplikácii, ktorá je postavená na službe a vízii mojich údajov. Pôjde o pilotnú BETA verziu aplikácie služby Moje údaje. Na obrázku nižšie môžete vidieť aplikačnú architektúru jedného z možných riešení ako sa môže stať myšlienka mojich údajov reálna.

https://datalab.digital/wp-content/uploads/MojeData-3SZ-2019-november-1280x720.jpg

Jednou z možností je cesta MyData.org (organizácia MyData.org bola predstavená v prechádzajúcom čísle), ktorá je postavená na definovaní "operátorov", ktorí zabezpečia prístup k údajom a kontrolu nad ich spracovaním. Filozofia spočíva v návrhu vlastného riešenia manažmentu Mojich údajov. Na základe preskúmaných viacerých alternatívnych možností bol zvolený prístup MyData.org - ponúka jednoduchú implementáciu a prísľub využitia rozšíreného štandardu, ktorý môže určiť budúcu interoperabilitu medzinárodných riešení.

Predstavujeme najzaujímavejšie riešenie systémov pre manažment Mojich údajov (známych ako PIMS - Personal Information Management Systems) a to v konkrétne pomocou služby Digi.me. Táto služba sa dokáže napojiť na zdroje dát, ako sú sociálne siete používateľa a zákaznícke informačné systémy (zdravotníctvo, banky, telekomunikácie, atď.) a vytvorí mu na jednom mieste prehľad informácii, ktoré používateľ poskytol s možnosťou ich editovať či prípadne vymazať.
Veľmi podstatnou a nevyhnutnou súčasťou služby, je podpora služby ukladať údaje na privátne úložisko. V tomto prípade si pod pojmom privátne úložisko predstavte klasické komerčné úložisko, v našom prípade G-drive od  spoločnosti Google, OneDrive od spoločnosti Microsoft a Dropbox. Prepojením služby digi.me s komerčným úložiskom vznikne bezpečnostne silnejšie úložisko, ktorému hovoríme privátne úložisko. Zvýšená bezpečnosť je najmä v spôsobe ukladania a prenosu údajov. Prenos údajov prebieha pomocou šifrovaného prenosu údajov, kde jeden kľuč je v digi.me a jeden kľúč je uložený v užívateľskej aplikácii na mobile. Iba táto kombinácia kľúčov dokáže dešifrovať obsah súboru, ktoré si dotknutá osoba uložila na svoje privátne úložisko.

Privátne úložisko

Mobilná Identita

Prepojením služby digi.me s komerčným úložiskom vznikne bezpečnostne silnejšie úložisko, ktorému hovoríme privátne úložisko. Zvýšená bezpečnosť je najmä v spôsobe ukladania a prenosu údajov. Prenos údajov prebieha pomocou šifrovaného prenosu údajov, kde jeden kľuč je v digi.me a jeden kľúč je uložený v užívateľskej aplikácii na mobile. Iba táto kombinácia kľúčov dokáže dešifrovať obsah súboru, ktoré si dotknutá osoba uložila na svoje privátne úložisko.

Mobilná identita, ktorá umožňuje používať mobilný telefón ako formu bezpečného digitálneho ID. Rovnako ako elektronický občiansky preukaz (eID) sa dá použiť na prístup k bezpečným elektronickým službám a na digitálne podpisovanie dokumentov, má však výhodu v tom, že nevyžaduje čítačku kariet.

Na videu nižšie je názorná ukážka ako celý návrh pilotného aplikácie Datapp funguje

Úlohou štátu v rámci Konceptu Mojich údajov je vytvoriť „právne čisté“ a „technologicky čo najviac bezpečné“ prostredie pre uplatňovanie triády práv dotknutých osôb. Úlohou dotknutých osôb je potom v novovytvorenej oblasti pre slobodné disponovanie s vlastnými Mojimi údajmi konať uvedomele a zodpovedne s vedomím si následkov vlastného konania pre seba i svoje okolie pri rešpektovaní zásady, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania aplikácie Datapp a zasady ochrany osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze.