Kontaktné informácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

datalab@vicepremier.gov.sk