Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

3,002,862.00€

Október/2019


 

Ministerstvo kultúry SR

674,944.40€

Október/2019


 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

2,484,462.00€

Október/2019


 

Zbor väzenskej a justičnej stráže

852,077.00€

Október/2019


 

Ministerstvo spravodlivosti SR

4,391,920.00€

Október/2019


 

Žilinský samosprávny kraj

999,816.00€

Október/2019


 

Prešovský samosprávny kraj

972,212.00€

Október/2019


 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

2,999,540.00€

Október/2019


 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústavu poľnohospodársky

986,764.00€

Október/2019


 

Pôdohospodárska platobná agentúra

3,019,477.00€

Október/2019


 

Národné lesnícke centrum

996,000.00€

Október/2019


 

Úrad vlády

 2,852,112.00€

Október/2019


 

Úrad priemyselného vlastníctva SR

 969,166.00€

Október/2019


 

Hydromeliorácie štátny podnik

 999,583.00€

Október/2019


 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

2,574,224.00€

Október/2019