Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 1,989,819.00€

Január/2020


 


 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 2,564,465.00€

Január/2020


 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 1,997,568.00€

Január/2020


 

Nitriansky samosprávny kraj

 989,171.00€

Január/2020


 

Pôdohospodárska platobná agentúra

 990,000.00€

Január/2020