Ministerstvo kultúry SR

674,945 €

Marec/2019


 

Národné lesnícke centrum

997,632 €

Marec/2019


 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ÚKSÚP

2,936,000 €

Marec/2019


 

Centrum vedecko-technických informácii SR

997,400 €

Marec/2019


 

Ministerstvo financií SR

2,965,935

Marec/2019