Seminár ku výzve "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy"

Pre záujemcov o tvorbu projektu pre manažment údajov pripravuje praktický seminár. Cieľom semináru bude predstavenie vzorového projektu a praktická práca s ním. Bližšie a presnejšie vysvetlenie dokumentu pomôže žiadateľom ľahšie a rýchlejšie pochopiť princíp vyplnenia dokumentu.

Termín konania semináru sa plánuje na koniec apríla 2019.