Kompletný zoznam príloh výzvy nájdete na:

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html

Dokumenty sú platné ku dňu 18.7.2019.

Dátum zverejnenia výzvy: 18.07.2019
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 21.10.2019
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 21.01.2020