Účelom dopytovej výzvy je finančne podporiť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. Touto výzvou môžu byť podporené rôzne typy dopytovo – orientovaných projektov pre manažment údajov inštitúcii verejnej správy. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených pre túto výzvu je 55,000,000 €

refundácia z EÚ


 

Pomocou výzvy môže každý projekt realizovať nasledujúce aktivity:
  • Zavedenie systematického manažmentu údajov
  • Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
  • Realizácia dátovej integrácie na CSRÚ
  • Vyhlásenie referenčných údajov
  • Využitie konzumovaných údajov
  • Automatizované publikovanie otvorených údajov
  • Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
  • Zavedenie nového registra
  • Interná integrácia  a konsolidácia údajov v rámci rezortu alebo organizácie

 

Pre ďalšie doplňujúce informácie a prílohy súvisiace s výzvou odporúčame navštíviť uvedené odkazy: