Ušetrené prostriedky pre občana za vymenené údaje aplikáciou Zákona proti byrokracii 177/2018 (ku koncu mesiaca 02/2020):

11 471 229,30 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS OverSi a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

(Pozn.: Údaje za IS DCOM (Odpisy RPO) sú aktualizované až 10ty deň nasledujúceho mesiaca)

Pomer zobrazených výpisov prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM

Sumárny počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM ku dňu 29.02.2020

755 732

Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii:

wdt_ID mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov Potvrdenie o návšteve školy Nedoplatky na zdravotnom poistení Nedoplatky na sociálnom poistení Nedoplatky voči daňovým a colným úradom
1 30/09/2018 0 0
2 31/10/2018 0 0
3 30/11/2018 0 0
4 31/12/2018 59.996 25.614
5 31/01/2019 22.080 10.915 337
6 28/02/2019 30.719 10.877 520
7 31/03/2019 37.519 13.365 691
8 30/04/2019 33.344 12.876 838
9 31/05/2019 29.618 15.430 1.429
10 30/06/2019 23.867 13.671 1.313
11 31/07/2019 26.255 15.586 1.321
12 31/08/2019 24.492 14.046 1.489 6
15 30/09/2019 28.420 16.386 1.490 3.278
16 31/10/2019 33.599 17.615 1.459 2.762
17 30/11/2019 29.810 15.995 1.570 2.259 7 5 5
19 31/12/2019 31.391 9.565 1.244 1.441 1.608 2.390 792
20 31/01/2020 31.217 14.193 1.720 1.508 2.583 2.353 2.250
21 29/02/2020 40.596 13.869 2.117 2.225 2.846 2.411 2.353
∑ = 482.923 ∑ = 220.003 ∑ = 17.538 ∑ = 13.479 ∑ = 7.044 ∑ = 7.159 ∑ = 5.400