Ušetrené prostriedky pre občana za vymenené údaje aplikáciou Zákona proti byrokracii 177/2018 (ku koncu mesiaca 09/2019):

7 127 947,40 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS OverSi a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

(Pozn.: Údaje za IS DCOM (Odpisy RPO) sú aktualizované až 10ty deň nasledujúceho mesiaca)

Pomer zobrazených výpisov prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM

Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM
po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii:

wdt_ID mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov Potvrdenie o návšteve školy
1 30/09/2018 0 0 0
2 31/10/2018 0 0 0
3 30/11/2018 0 0 0
4 31/12/2018 59.996 23.704 0
5 31/01/2019 22.080 10.015 320
6 28/02/2019 30.719 9.962 500
7 31/03/2019 37.519 12.112 669
8 30/04/2019 33.344 11.766 807
9 31/05/2019 29.618 14.044 1.360
10 30/06/2019 23.867 12.416 1.273
11 31/07/2019 26.255 14.177 1.299
12 31/08/2019 24.492 12.750 1.451
15 30/09/2019 28.420 14.812 1.450 3.092