Ušetrené prostriedky pre občana za vymenené údaje aplikáciou Zákona proti byrokracii 177/2018 (ku koncu mesiaca 04/2019):

3 363 536,40 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS CSRÚ a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii:

wdt_ID mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov
1 01/09/2018 0 0 0
2 01/10/2018 0 0 0
3 01/11/2018 0 0 0
4 01/12/2018 35.103 22.848 0
5 01/01/2019 15.196 10.024 321
6 01/02/2019 15.847 9.962 497
7 01/03/2019 15.697 11.617 616
8 01/04/2019 15.694 11.766 807
9 01/05/2019 1.630 1.190 150
mesiace Výpis z ORSR a ŽRSR (odpis z RPO) List vlastníctva Výpis z registra trestov